👈 فروشگاه فایل 👉

جبران خسارات ناشی از نقض قرارداد

ارتباط با ما

... دانلود ...

جبران خسارات ناشی از نقض قرارداد

تحقیق کامل جبران خسارات ناشی از نقض قرارداد

دارای 150 صفحه و با فرمت word و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ و کنفرانس می باشد.

فرمت فایل:  word

تعداد صفحات:  150 صفحه

آماده: برای ارائه ، چاپ و کنفرانس میباشد

قسمتی از متن تحقیق::

تحقیق جبران خسارات ناشی از نقض قرارداد

فهرست مطالب

مقدمه ۱

بخش اول) کلیات ۳

فصل اول) قواعد عمومی ۴

گفتار اول) تعریف خسارت ۴

گفتار دوم) مفهوم و ماهیت نقض قرارداد ۵

فصل دوم) ماهیت مسوولیت ۶

گفتار اول) مفهوم مسوولیت ۶

مبحث اول) مفهوم لغوی و اصطلاحی مسوولیت ۶

مبحث دوم) اقسام مسوولیت ۷

بند اول) مسوولیت اخلاقی ۷

بند دوم) مسوولیت حقوقی ۷

گفتار دوم) منابع مسوولیت قهری و قراردادی ۱۳

مبحث اول) منابع فقهی ۱۳

بند اول) قاعدة اتلاف ۱۴

بند دوم) قاعدة‌ تسبیب ۱۴

بند سوم) قاعدة ضمان ید ۱۵

مبحث دوم) مبانی نظری ۱۶

بند اول) نظریه تقصیر ۱۶

بند دوم) نظریه خطر ۱۷

بخش دوم) مسوولیت قراردادی و ضمنانت اجرای آن ۱۹

فصل اول) محدوده الزامات قراردادی طرفین عقد ۲۰

گفتار اول) وجود قرارداد صحیح و الزام آور بین طرفین ۲۰

گفتار دوم) تعهدات اصلی طرفین ۲۱

گفتار سوم) لوازم قانونی یا عرفی قرارداد ۲۳

فصل دوم) شرایط تحقق مسئولیت قراردادی ۲۴

گفتار اول) عهد شکنی و مفهوم آن ۲۵

مبحث اول) تأثیر مطالبه در تحقق عهد شکنی ۲۷

مبحث دوم) اقسام عهد شکنی ۲۹

گفتار دوم) تقصیر قراردادی ۳۶

مبحث اول) مفهوم و تعریف تقصیر ۳۶

مبحث دوم) لزوم تقصیر و اقسام آن ۳۹

بند اول) لزوم تقصیر ۳۹

بند دوم) اقسام تقصیر ۴۰

مبحث سوم) اثبات تقصیر ۴۲

گفتار سوم) ضرر ۴۳

مبحث اول) لزوم ورود ضرر و مفهوم آن ۴۳

مبحث دوم) اقسام ضرر ۴۵

مبحث سوم) شرایط ضرر قابل مطالبه ۵۰

بند اول) مسلم و قطعی بودن ضرر ۵۰

بند دوم) مستقیم بودن ضرر ۵۲

بند سوم) خسارت قبلاً جبران شده باشد. ۵۴

فصل سوم) دعوی جبران خسارت ۵۵

بخش سوم) اسباب معافیت از پرداخت خسارت ۵۸

فصل اول) قوة قاهره ۶۰

گفتار اول) تعریف قوة‌ قاهره ۶۰

گفتار دوم) اوصاف قوة قاهره ۶۱

مبحث اول) وصف خارجی بودن ۶۲

مبحث دوم) وصف مقاومت ناپذیری ۶۳

مبحث سوم) ممکن نبودن پیش‌بینی ۶۴

فصل دوم) اقدام متعهد له ۶۶

فصل سوم) دخالت شخص ثالث ۶۷

فصل چهارم) تأثیر قوة قاهره بر قرارداد ۶۸

بخش چهارم) قراردادهای راجع به مسوولیت ۷۲

فصل اول) قراردادهایی که راجع به اصل مسئوولیت و حدود آن است۷۵

گفتار اول) قرار دادهای راجع به فزونی مسوولیت ۷۵

گفتار دوم) قرار دادهای راجع به کاهش مسوولیت ۷۶

گفتار سوم) نفوذ حقوقی این قراردادها ۷۸

فصل دوم) قراردادهایی که ناظر به ارزیابی و تعیین میزان خسارت است ۷۹

گفتار اول) مفهوم وجه التزام ۷۹

گفتار دوم) احکام وجه التزام ۸۱

نتیجه گیری ۸۵

فهرست منابع و مأخذ ۸۷

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق روش‌هاي هزينه‌يابي و مؤسسات توليدي پاورپوینت فتال مانیتورینگ بررسی کامل عدالت، قاعده اصلي حقوق بشر ارزيابي تاثيرتبليغات تلويزيوني بانك كشاورزي برسپرده‌گذاري درحساب‌هاي قرض‌الحسنه پس‌انداز پاورپوینت پشت بام سبز