👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی تاثیر تنش خشکی در گیاهان دارویی

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسی تاثیر تنش خشکی در گیاهان دارویی

دانلود فایل کامل بررسی تاثیر تنش خشکی در گیاهان دارویی

در قالب فایل word و متشکل از 6 صفحه قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

بخشی از محتوای فایل دانلودی ::

چکیده:

تنش‌های محیطی از قبیل شوری ( خاک و آب) و تنش کم‌آبی یکی از موانع اصلی در تولید محصولات زراعی و باغی در بسیاری از نقاط دنیا به ویژه مناطق خشک و نیمه خشک مانند ايران محسوب می‌شوند. و در حال حاضر استفاده از گیاهان و ارقام مقاوم به شوری و کم آبی یکی از مهم‌ترین روش‌های مؤثر در بهره برداری و افزایش عملکرد هکتاری در مناطق خشک و نیمه خشک جهان است. با توجه به این مهم و شناسایی گونه ها و ارقام مقاوم ، به مطالعه اثرات تنش خشکی و کم آبی در برخی ارقام زراعی و دارویی به صورت تحیلی پرداخته که بطور خلاصه به شرح زیر می باشد:  

 تنش حشکی باعث کاهش تعداد سنبله در واحد سطح ، تعداد دانه در سنبلچه ، عملکرد بیولوژی وزن هزار دانه ، شاخص برداشت تعداد سنبلچه در سنبله ، تعداد دانه فتوسنتز جاری وزن خشک برگها و ساقه کاهش سرعت پر شدن دانه درصد جوانه زنی ، طول و وزن محور زیر لپه، وزن گیاهچه  ، سطح برگ و تولید ماده خشک ، طول ساقه چه ، وزن تر ریشه چه و ساقه چه و دانه ، ارتفاع گیاه ، اسید ، حجم و وزن ، سطح برگ ، اجزا عملکرد  ، کوتاه شدن دوره رشد  ، توان بالقوه آبی برگ ها و آب نسبی برگ ها و افزایش  بازدهی مصرف آب ، طول ریشه چه ، وزن خشک ریشه چه و ساقه چه ، نسبت طول و وزن ریشه چه به ساقه چه ، عدد کلرفیل متر درجه حرارات کانوپی ، انتوسیانین ، PH  ، فنول، درصد تندیش ،پتانسیل برگ آب ،  وزن ویژه برگ وپرولین در گیاهان مختلف زراعی و دارویی گشته است که می بایست با اعمال مدیریت صحیح نه تنها از اثرات زیان بخش خشکی جلوگیری کرد بلکه به استفاده از  اثرات مفید این نوع تنش  با توجه به شرایط آبی و اتمسفری کشورمان پرداخت .

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت معادله مومنتوم پاورپوینت فشار سنج های الکترونیکی پاورپوینت آشنایی و طرزکار با وسایل آزمایشگاهی بررسی اصلاح گياهان خود بارور با استفاده از روش‌هاي حقیقی در مورد خلاصه قوانين و مقرراتآموزشي دوره هاي تحصيلات تكميلي