👈 فروشگاه فایل 👉

پرسشنامه انعطاف پذیری خانواده (فرم کوتاه)

ارتباط با ما

... دانلود ...

پرسشنامه انعطاف پذیری خانواده (فرم کوتاه)

دانلود ورد با موضوع پرسشنامه انعطاف پذیری خانواده (فرم کوتاه) دارای 2 صفحه و با فرمت .docx و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

 

تعداد صفحه : 2 صفحه

فرمت فایل: ورد .docx و قابل ویرایش

آماده برای : ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس

 

قسمتی از متن نمونه:

پرسشنامه انعطاف پذیری خانواده (فرم کوتاه) Family Resilience short Scale روش نمره دهی و تفسیر این پرسشنامه دارای 16 سوال می باشد و توسط فرزندان خانواده پاسخ داده می شود تا از طریق پاسخهای آنها میزان انعطاف پذیری موجود در خانواده مشخص گردد. جواب سوالات به صورت طیف لیکرتی است و به شکل کامالا موافقم، موافقم، نظری ندارم، مخالفم و کاملا مخالفم ارایه شده اند. جوابها به ترتیب از 5 تا 1 نمره را در بر می گیرند. حداکثر نمره قابل اکتساب در این پرسشنامه 80 و حداقل 16 است. بالاترین و پایین ترین نمرات کسب شده در این پرسشنامه به ترتیب، 72 و 30 می باشد. ضمنا در این پرسشنامه، 50 درصد بالای نمرات (بالاتر از نمره 52) تحت عنوان سطح انعطاف پذیری بالا و 50 درصد پایین نمرات (پایین تر از نمره 52) نیزتحت عنوان سطح انعطاف پذیری پایین، تعریف شده اند. پایایی ( اعتبار ) و روایی اعتبار و روایی این پرسشنامه در طی مطالعه ای بر روی 48 آزمودنی مورد تایید رار گرفته است. ضریب همسانی درونی مقیاس، با استفاده از آلفای کرونباخ، 89/0 گزارش شده است. نتیجه تحلیل عاملی این مقیاس نیز، تنها یک عامل عمومی ( g ) را تحت عنوان انعطاف پذیری به دست داده (شاکری، 1382) و روایی محتوایی پرسشنامه نیز مورد تایید قرار گرفته است. در مرحله دیگر، پرسشنامه بر روی گروه دیگر اجرا گردید و ضریب اعتبار آن از طریق آلفای کرونباخ محاسبه گردید که عدد 93/0 به دست آمد. منبع : ساعتچی. محمود، کامکاری. کامبیز، عسکریان. مهناز . آزمونهای روان شناختی . نشر ویرایش . 1389 شاکری، سهراب (1381)، بررسی ویژگی های روان سنجی، پرسشنامه انعطاف خانوادگی. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج . ( به نقل از منبع فوق) عبارتهایی درباره ارتباط ها در خانواده داده شده است، با توجه به مقیاس ارائه شده پاسخ خود را انتخاب کنید. لطفا تا جایی که ممکن است هیچ موردی را بدون پاسخ نگذارید . ردیف عبارات کاملا مخالفم مخالفم نظری ندارم موافقم کاملا موافقم 1 آن چه در خانه اجرا می شود، دستورات والدینم است ...

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت انواع و طبقه بندی هتل از نظر عملکردو معرفی فضا بررسی طرح توجیهی توليد محصولات خارج از فصل در گلخانه كنترل موجودي انبار شركت محصولات كاغذي لطيف بررسی اختلالات شبه جسمی،ساختگی،تمارض، تجزیه ای، انطباقی و روان تنی سنگسار و نحوه اجرا و مستندات آن