👈 فروشگاه فایل 👉

بررسي رابطه تغييرات اجزاي صورت سود و زيان با تغييرات بازده سهام

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسي رابطه تغييرات اجزاي صورت سود و زيان با تغييرات بازده سهام

فهرست مطالب

عنوان     صفحه

چکيده     1

فصل اول_ كليات تحقيق :

مقدمه    2

بيان موضوع    3

هدف و دلايل انتخاب    4

اهميت موضوع     5

فرضيه تحقيق     6

قلمرو تحقيق     8

متغيرهاي تحقيق     9

جمع آوري اطلاعات     11

 تعاريف و اصطلاحات    12

فصل دوم _ مباني نظري تحقيق :

مقدمه     14

بخش اول _ مفهوم سود و اجزاي صورت سود و زيان     18

سود حسابداري     18

نظريات پيرامون سود     19

سود تحققي و سود غير تحققي     21

مفهوم سود در گزارشگري مالي     26

اهداف گزارشگري سود     28

نقاط قوت سود حسابداري     28

نقاط ضعف سود حسابداري     29

نقش صورتهاي مالي در تحقق هدفهاي حسابداري     30

صورت سود و زيان     31

ماهيت درآمد     31

اندازه گيري درآمد     32

تحقق درآمد     35

مقاطع زماني شناسايي درآمد     35

ماهيت هزينه     37

اندازه گيري هزينه     38

زمان وقوع هزينه     39

بخش دوم - مفهوم بازده سهام و انواع بازده سهام

بازده سرمايه گذاري     41

عوامل مؤثر بر بازدهي     43

بازارهاي اوراق بهادار     45

كارايي بازار     45

سطوح كارايي بازار     46

استفاده كنندگان از صورتهاي مالي     48

بخش سوم -  تغييرات اجزاي صورت سود و زيان با بازده سهام

سود بعنوان وسيله اي براي پيش بيني     49

بخش چهارم -  مروري بر تحقيقات قبلي     54

فصل سوم – روش تحقيق

مقدمه     63

اهداف تحقيق     63

روش تحقيق     64

فرضيه تحقيق     66

جامعه آماري     69

نمونه آماري     69

متغيرهاي تحقيق     72

روش جمع آوري اطلاعات     72

روش آزمون فرضيات     73

محدوديتهاي تحقيق     75

فصل چهارم - تجزيه و تحليل داده ها

مقدمه     76

روش تجزيه و تحليل داده ها    76

فرضيه هاي تحقيق     77

نتايج آزمون فرضيه     79

فصل پنجم -  نتيجه گيري و پيشنهادات     93

مقدمه     93

پيشنهادات تحقيق     94

ساير پيشنهادات     96

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت خلاصه ای از مطالب کتاب اجتماعی سوم راهنمایی حضرت امام زين العابدين عليه السلام اسلام وبرابری بررسی حجاب در ادیان مختلف الهی سوالات ارشد سراسری کد 1204 - مجموعه فيزيك سالهای 93، 94 و بعلاوه پاسخنامه سال 95