👈 فروشگاه فایل 👉

جزا اختصاصی1قسمت اول دکتر سارا آقایی

ارتباط با ما

... دانلود ...

جزا اختصاصی1قسمت اول دکتر سارا آقایی

این جزوه با استناد به کتاب دکتر میرمحمد صادقی و به شیوه روان و جامع وبراساس قانون مجازات اسلامی سال1392 و توسط خانم دکتر سارا آقایی استاد مسلم حقوق جزا نگارش شده است .

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت تغيير در رويكردهاي سنتي بخش سلامت به سوي ارتقاي عادلانه سلامت مردم پاورپوینت فقر، مهاجرت و بیسوادی و تاثیر آنها بر بهداشت جامعه مقاله قاعده غرور سياحت در قيامت برنامه ريزي صنعتي