👈 فروشگاه فایل 👉

18 کنش پژوهی مقطع دبیرستان

ارتباط با ما

... دانلود ...

18 کنش پژوهی مقطع دبیرستان

فرمت کلیه فایل ها ورد قابل ویرایش میباشد

کنش پژوهی با موضوع مقايسه سلامت روان در بين دانش آموزان دختر سال اول دبيرستان پرورشگاهي و داراي خانواده

کنش پژوهیموضوع مقایسه شیوع OCD در دو گروه دانش­آموزان پانزده الی هجده ساله ممتاز و ضعیف دبیرستان

کنش پژوهی موضوع مقايسه فراواني ازدواج خويشاوندي در والدين دانش آموزان داراي نارسايي بينايي مقطع ابتدايي و دبيرستان

کنش پژوهی موضوع نشان دادن ارزش و اهميت روابط انساني مديران با دبيران در محيط‌هاي آموزشي و تاثير آن بر كاركرد

دبيران

کنش پژوهیموضوع هنجاريابي مقياس اضطراب اجتماعي نوجوانان (SASA)برروي دانش آموزان 17 -15سال دبيرستانی

کنش پژوهیموضوع بررسی رابطه تيپ های شخصيتی دبيران دبيرستانها بامیزان موفقیت دانش آموزان

کنش پژوهی موضوع بررسي راههاي بهبود كيفيت مديريت دبيرستان ها از ديدگاه مديران و دبيران

کنش پژوهیعنوان بررسي علل تمايل معلمان ابتدايي به تغيير مقطع از دورة ابتدايي به دورة متوسطه

کنش پژوهی ميزان تأثير بررسي كتاب ديني سال اول دبيرستان در شكل‏گيري هويت ديني دانش‏آموزان از ديدگاه معلمان

عنوان کنش پژوهی بررسی میزان بکارگیری روش های تربیت دینی دانش آموزان از منظر نهج البلاغه در کتب دینی مقطع متوسطه اول

کنش پژوهی بررسی میزان کارآیی آموزش های ضمن خدمت کوتاه مدت فرهنگیان از دیدگاه معلمان ابتدائی و دبیران متوسطه اول

کنش پژوهیبررسي نقش مشاور در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان رياضي، علوم تجربي و انساني

کنش پژوهیبررسي و شناخت علل و عوامل مرتبط با كجروي اجتماعي در بین دانش آموزا ن در مقطع تحصيلي متوسطه از دیدگاه معلمان

کنش پژوهی تأثير هوش هيجاني بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مقطع دبيرستان

کنش پژوهی موضوع تحليل محتواي كتابهاي درسي متوسطه اول بر حسب سازه ي انگيزه پيشرفت

کنش پژوهیشناخت و بررسي نيازهاي آموزشي مديران مدارس متوسطة دولتي

کنش پژوهی موضوع رابطه بين عزت نفس مديران و اثر بخشي آنان در مدارس متوسطه اول

کنش پژوهیشناسايي راههاي بهبود كيفيت مديريت دبيرستانها از ديدگاه مديران و دبيران

👇محصولات تصادفی👇

تأثیر دورپیچ کردن ستونهای بتن مسلح (با مقطع دایروی) با مصالح FRP در رفتار خمشی ـ محوری استفاده از كنجاله كلزا در جيره مرغان تخمگذار پاورپوینت ویتامین D بودجه ريزي عملياتي؛ از تئوري تا عمل حوادث بعد از مرگ نادر و ظهور سلسله ي زنديه