👈 فروشگاه فایل 👉

بررسي و مقايسه عزت نفس بين دانشجويان ورزشكار و غير ورزشكار پسر و دختر

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسي و مقايسه عزت نفس بين دانشجويان ورزشكار و غير ورزشكار پسر و دختر

 این فایل که به بررسي و مقايسه عزت نفس بين دانشجويان ورزشكار و غير ورزشكار پسر و دختر می پردازد در فرمت word قابل ویرایش و در 93 صفحه می باشد.

 مطالعه و تحقیق در مورد ویژگی های شخصیتی در حقیقت قدیمیترین تحقیقات در روانشناسی ورزش است ، تحقیق در این زمینه از دهه ۱۹۵۰ تا ۱۹۷۰ روانشناسی ورزش را تحت نفوذ خود داشت و از آن به بعد نیز هم چنان از اهمیّت زیادی برخوردار است. (نوابی نژاد ، ۱۳۷۵)

از اهداف مهم تربیت بدنی و علوم ورزش که یکی از شاخه های مهم تعلیم و تربیت محسوب می گردد.ریست بهتر انسان در راستای تقویت ابعاد وجودی خویش می باشد و در همین جهت کوشش می شود با به کارگیری روش های علمی از راه کشف قوانین علمی مربوط به جسم و روان به مؤثرترین روش رشد انسان دست یافته شود با توجه به تأثیرات متقابل جسم و روان ، وابستگی و ارتباط و اثر متقابل روانشناسی و تربیت بدنی امری اجتناب ناپذیر است.

اهمیت روانشناسی در حیطه تربیت بدنی تا آن حد است که مربیان خود را نیازمند به حداقل اطلاعات پایه از آن می دانند.روانشناسان نیز پیوسته علاقه مند هستند که نقش فعالیت های ورزشی را تغییر خصوصیات روانی بدانند و قصد دارند از طریق پژوهش های مختلف تأثیرات متقابل جسم و روان را کشف کنند.تأثیر فعالیت های ورزشی به خصوصیات روانی که در تحقیق حاضر از جنبه «عزت نفس» می باشد ، برای کسانی که در زمینه مسائل روانی کاری کنند و هدف نهاییشان کمک به رشد انسان و سلامت روانی اوست می تواند دارای اهمیت باشند.

بیان مسأله:

تربیت بدنی به عنوان بخش مهمی از تعلیم و تربیت رسالتی بزرگ در تکامل جسمانی و روانی و اجتماعی افراد داشته و اهداف آموزشی و تربیتی و اجتماعی را دنبال می کند و رشد فزآینده وگسترش دامنه اطّلاعات هم چنین دانش وتحقیقات دررشته تربیت بدنی با بکارگیری تکنیک های علمی موجب گردید ، روانشناسان ورزشی نیزبا تحقیق درمورد شخصیت به ابهامات وسؤالات موجود دراین زمینه پا سخ گویند.

اثری که ورزش به عزت نفس افراد به عنوان یکی از مهمترین خصوصیات شخصیتی که بسیار مورد توجه و تأکید دانشمندان شاخه های مختلف علم روانشناسی قرار گرفته است بسیار اساسی و مهم است.هم چنان که یک مربی ورزشی نفس بهتر را مایه ترقی ورزشکار خود می داند.مشاوران و روانشناسان بالینی و روانشناسان عمومی نیز سعی دارند اهمیت ورزش را در افزایش عزت نفس و در نتیجه سلامت روانی را کشف کنند که محققین آن را یکی از نتایج بد فصل عزت نفس قوی می دانند پیدا کنند.

محققان معتقدند که فعالیت های تربیت بدنی و ورزش با تربیت روانی آمیخته است و هر تجربه حرکتی یا تغییر جسمانی یک تغییر یا تجربه روانی را به همراه دارد ، برخی از محققین از ورزش به عنوان ابزار تربیت و شکل پذیری شخصیت یاد کرده اند و برخی نیز به توان اجتماعی تربیت بدنی تأیید نموده اند ، سئوالات نمونه واری که در این چارچوب مطرح می شوند از این قرار است که آیا افرادی که فعالیت ورزشی دارند ، صفات شخصیتی خاصی دارند؟یا نوجوانانی «سیر در این تحقیق» که فعالیت ورزشی دارند آیا رشته های تیمی و انفرادی تأثیرات متفاوت بر آنها دارند؟آیا بین مدت فعالیت ورزشی و ویژگی های شخصیتی ارتباطی وجود دارد؟بدیهی است که شخصیت نیز می تواند درانتخاب نوع ورزش و نیز علایق ورزشی و کسب مهارت های مربوط به آن رشته ورزشی مورد علاقه ، مؤثر واقع گردد.با این وجود تحقیق حاضر برای پاسخ دادن به سئوالات مطرح با پذیرش اصل متقابل شخصیت و ورزش عزت نفس را در بین دانش آموزان ورزشکار و غیرورزشکار (سیر دوره متوسطه) مورد مقایسه قرار می دهد.

اهمیت و ضرورت تحقیق :

تحقیق حاضر در پی یافتن چگونگی رابطه ورزش و عزت نفس در دانش آموزان پسر مقطع متوسطه است و ضرورت آن از چند جنبه نمایان است.می دانیم که در سال های اخیر بحث های زیادی در رابطه با اجرای طرح فراگیر ورزش در کشور وجود دارد و مقدّمات آن نیز در حال پیگیری است که یکی از راه های اجرای این طرح از طریق مدارس است ضروری است که حقایق برابر نامه ریزان و مسئولان نظام آموزش و پرورش کشور که تربیت بدنی بخشی از این نظام است روشن گردد.

آیا تربیت بدنی و ورزش و نتایج آن هم جهت و هم سو با اهداف از پیش تعیین شده نظام آموزش و پرورش کشور است؟و آیا این هم سویی در حد قابل قبولی است؟و باز هم ضروری است که دانسته شود که آیا تأکید کنونی که به ورزش های گروهی وجود دارد صحیح می باشد؟یا اینکه ورزش های انفرادی در تقویت روحیه و روان سالم انسانی مفیدترند.هرچند که تأثیرات مثبت و انکار ناپذیر ورزش بر جسم انسان ممکن است مورد تأکید و توجیه گر ورزش مدارس باشد.اما هدف اساسی آموزشی و پرورشی یعنی رشد همه جانبه افراد جانبه ایجاب می کند که همواره در جستجوی راه های با صرفه تری از نظر وقت ،‌هزینه و نتیجه مورد دلخواه باشیم.از این جهت تحقیق در مورد تأثیرات روانی ورزش کاملاً حیاتی می نماید.باتوجه به اینکه وجود یک روان سالم که در این تحقیق از جنبه عزت نفس مورد بررسی قرار می گیرد برای پیشرفت و ترقّی یک فرد و جامعه او یک امر انکار ناپذیر است.نتیجه این تحقیق از بعد درمانی نیز برای درمانگران مسائل روانی دارای اهمّیت است.یافتن راه حل کم هزینه قابل ارائه برای همه افراد در پیشگیری و درمان مسائل روانی یکی از مواردی است که ضرورت این تحقیق را توجیه می کند.

فهرست محتوای مطالب

«فصل اول»

مقدمه

بيان مسأله

اهميت و ضرورت تحقيق

واژه هاي كليدي

تعريف عملياتي

تعريف عملياتي

هدف تحقيق

فرضيه هاي پژوهش

«فصل دوم »

تاريخچه و اهميت عزت نفس

دو مثال مختلف از اين اختلال

تعريف واژه ها و اصطلاحات

چگونگي رشد و شكل گيري خودپنداره

تقسيم بندي عزت نفس در كودكان و نوجوانان

راههاي ايجاد تغيير در عزت نفس

تعريف عملياتي عزت نفس

نحوه شكل گيري عزت نفس

عوامل مؤثر در شكل گيري عزت نفس

ديدگاههاي فعلي در مورد عزت نفس

عزت نفس به عنوان يك صفت شخصيتي

اثرات موقعيتي بر عزت نفس

صيانت نفس

عزت نفس جمعيتي

ابعاد كلي عزت نفس

الف) بعد اجتماعي

ب) بعد تحصيلي

ج)بعد جسمی

د)بعد خانوادگی

ه) بعد کلی عزت نفس

تصوير ظاهر خود و تصوير آرمانی

فيزيولوژی و عزت نفس

حفظ و ثبات عزت نفس مثبت يا منفي

کشف اسنادها در موقعيت های طبيعی اثرات عزت نفس

عزت نفس از ديدگاه قرآن ، احادي و دانشمندان

تحقيقات داخلی در مورد عزت نفس

«فصل سوم»

روش تحقيق

جامعۀ آماري

روش نمونه گيري

روش جمع آوري اطلاعات

متغير مستقل و متغير وابسته

روش آماري

هدفهاي ويژه تحقيق

«فصل چهارم» - يافته ها و تجزيه و تحليل داده ها

جدول 1-4 نمرات آزمودنيها از آزمون عزت نفس در بين دو گروه دانشجويان ورزشكار و غير ورزشكار

يافته ها وتجزيه و تحليل دادها

جدول 2-4 مقايسه دانشجويان ورزشكار و غير ورزشكار دانشگاه آزاد اسلامي واحد ابهر

جدول 3-4 نمرات خام آزمودنيها از آزمون عزت نفس در دو گروه افرادي كه ورزشهاي گروهي انجام ميدهند و افرادي كه ورزش هاي فردي انجام مي دهند

جدول 4-4 مقايسه عزت نفس در بين دانشجوياني كه ورزشهاي گروهي مي كنند و دانشجوياني كه ورزش فردي انجام مي دهند

جدول 5-4 نمرات آزمودنيها از پرسش نامه عزت نفس در دو گروه دختران و پسران ورزشكار

جدول 6-4 مقايسه عزت نفس در بين دختران و پسران ورزشكار دانشگاه آزاد اسلامي واحد ابهر

«فصل پنجم»- بحث و نتيجه گيري

بحث و نتيجه گيري

پيشنهادات

محدوديتها

منابع و ماخذ

👇محصولات تصادفی👇

بررسی انواع قالب بندي از نظر مصالح پاورپوینت معرفي هوش مصنوعي پاورپوینت پارک آبی مبانی نظری وپیشینه تحقیق مهارت های مدیران آموزشی پاورپوینت مدیریت تغییر