👈 فروشگاه فایل 👉

تحولات سياسي ولايت كرمانشاهان در دوره ي صفويه

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحولات سياسي ولايت كرمانشاهان در دوره ي صفويه

 این فایل که به بررسی تحولات سياسي ولايت كرمانشاهان در دوره ي صفويه می پردازد در فرمت word قابل ویرایش و در 172 صفحه می باشد.

بخشی از محتوای فایل دانلودی ::

 به بخشی از تاریخ در غرب ایران و چگونگی  اداره کرمانشاهان در عصر صفویه و رفتار حکومت صفویه با کرد ها مخصوصاً دوایل معتبر کلهر و زنگنه می پردازیم .

ایل کلهر پیش از روی کار آمدن صفویان تا ابتدای حکومت شاه تهماسب اول (۹۸۴  ه ق ) دارای موقعیت تقریباً مستقل یا خود مختار بوده است. که بعدها با دربار صفوی ارتباط پیدا کرده و ۵۰۰ نفر افراد به عنوان« یا ساقی » را آماده خدمت در ارتش صفوی کرده است ایل کلهر از سال (۹۹۸ه ق ) تحت حکومت عثمانی قرار داشت تا اینکه در سال (۱۰۱۲ ه ق ) شاه عباس اول الله وردی خان حاکم فارس را مامور اخراج عثمانی ها از خاک کلهر و تصرف بغداد کرد .همینکه حکومت مرکزی ایران در روزگار شاه اسماعیل صفوی صاحب قدرت و عظمت گردید. اقوام کرد از جمله عشایر زنگنه  که از دیرباز انتظار چنین موقعی را داشتند به همدردی با دولت ایران قد علم کردند و در برابر تجاوزات همسایه غربی همه جا مردانه از حقوق خود و ایران دفاع کردند .

این طایفه در زمان شاه اسماعیل صفوی به مراتب عالی رسید و محسود اقران گردید  . چون از امراء ایشان کسی نماند، فرقه فرقه به خدمت امراء قزلباشیه مبادرت نموده و در عراق و خراسان استخدام گردیدند و بعضی در زمره قورچیان عظام منخرط گشتند .

دولت صفویه مذهب تشیع را که سالها آرزوی شیعیان بود در ایران رسمیت بخشید و ایران را که قبلاً به صورت ملوک الطوایفی اداره می شد به صورت دولتی واحد و یک پارچه درآورد  و این نقطه عطفی در تاریخ ایران بود .

هدف از این تحقیق شناساندن منطقه غرب ایران در دوره صفویه بود

بنابر این کرمانشاهان و کلهر در دوره صفویه اعتبار ویژه ای پیدا کرده بودند که در روزگار صفوی بیشتر در رابطه با سرزمین مسکونی کردها و عشایر کلهربدان اشاره شده است و از یک ساختار منسجم و قوی برخوردار بود.

فهرست مطالب

چکیده۱

مقدمه۲

کلیات ۳

۱-بیان مسئله و علل انتخاب موضوع پژوهش۳

۲-اهمیت پژوهش۴

۳-اهداف پژوهش۵

۴-روش پژوهش۵

۵-پیشینه پژوهش۵

۶-محدودیت های پژوهش۶

فصل اول : جغرافیایی تاریخی منطقه کرمانشاهان۷

فصل دوم : بررسی اوضاع سیاسی اجتماعی پادشاهان صفویه۱۲

شاه اسماعیل اول۱۲

شاه طهماسب۲۷

شاه اسماعیل دوم۳۷

شاه محمد خدابنده۳۹

شاه عباس اول۴۲

فصل سوم : حکمرانان کرد دوره صفویه۴۵

فصل چهارم : بررسی نظام اداری دوره صفویه۹۰

نظام اداری کرمانشاهان در دوره صفویه۹۰

وضعیت کلهر در دوره صفویه۹۵

فصل پنجم : نتیجه گیری۹۹

منابع ۱۰۳

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت آموزش فن گزارش نویسی ميترائيزم و زيبايي مبانی نظری فناوری اطلاعات ، ارتباطات ، اینترنت پاورپوینت با موضوع سود هر سهم EARNING PER SHARE پیشینه ومبانی نظری تحقیق فناوري اطلاعات (IT) و دورکاری