👈 فروشگاه فایل 👉

رابطه حمايت اجتماعي با سلامت رواني در بين دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي

ارتباط با ما

... دانلود ...

رابطه حمايت اجتماعي با سلامت رواني در بين دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي

این فایل به بررسی رابطه حمايت اجتماعي با سلامت رواني در بين دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي می پردازد و در فرمت word قابل ویرایش و در 55 صفحه می باشد .

بخشی از محتوای فایل::

تحقيق رابطه حمايت اجتماعي با سلامت رواني در بين دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد ابهر كه در اين تحقيق به ابعاد مختلف آن پرداخته شده است.

داراي ابعاد و ميدان گسترده و وسيعي است. زيرا حمايت هاي اجتماعي  داراي ابعاد و زير مجموعه هاي گوناگون است.آيا حمايت اقتصادي والدين و نهادها و حتي خود دانشگاه (در قالب وام دانشجويي) حمايت اجتماعي بحساب نمي آيد؟

آيا حمايت هاي اجتماعي مثل احترام به نقد و نظر و انتظارات آنها و علايق آنها حمايت اجتماعي نبست؟

پس حمايت هاي اجتماعي شامل حمايت هاي اقتصادي ، علمي و آموزشي ، اجتماعي ، عاطفي و ارتباطي و همه گونه پشتيباني و حمايت از دانشجويان را شامل مي گردد و سلامت رواني هم در واقع شاخص و ميزاني است كه در اين تحقيق GHQاست. كه در 28 سئوال با سه گزينه بلي –خير و تا حدي آمده است و شامل شاخص ها و برآوردهاي متنوعي از اوضاع و احوال فردي و ذهني و عصبي و غيره است كه در 28 سئوال ذكر شده است و در فصل چهارم داده هاي بدست آمده نيز تحليل شده است.

در فصل اول اين تحقيق به بيان مساله در همين موارد و نيز اهميت و ضرورت تحقيق و اينكه چه ضرورتي براي ارتباط دادن حمايت هاي اجتماعي و سلامت رواني وجود دارد چه نتايج و تبعاتي از اين ارتباط حاصل مي شود ، آمده است.

در تعيين و ارائه اهداف به حمايت هاي اجتماعي منطقه اي و حمايت هاي ملي و سلامت رواني در اثر حمايت هاي اجتماعي آمده است .

با تعيين فرضيه سلامت رواني و حمايت هاي اجتماعي به متغيرهاي مختلف تحقيق اشاره شده است و به تعريف مفاهيم و اصطلاحات اشاره شده است.

در فصل دوم به مباني نظري و تئوري از جمله مناسبات اجتماعي و آموزش در خانواده و تحركات اجتماعي و نياز به موقعيت و حمايت هاي اجتماعي و كاركردهاي اجتماعي و انگيزه نياز به موفقيت و ضرورت هاي خارجي و دگرگوني هاي اجتماعي اشاره شده است و به مفاهيم كهتري و مهتري و تاثير آنها در سلامت رواني اشاره شده است.

در ادامه به تحقيقات مرتبط با موضوع در كشور و استان اشاره شده است.

در فصل سوم به روش تحقيق و جامعه و حجم نمونه و روش نمونه گيري توام با ابزار گردآوري اطلاعات و روش گرد آوري اطلاعات آمده است.

و در فصل چهارم با تجزيه تحليل توصيفي و استنباطي داده ها پرداخته شده است و رابطه معني داري يافته ها و همبستگي آنها اشاره شده است.

و در فصل پنجم با ذكر و بيان نتيجه گيري و ذكر محدوديت ها و مشكلات و پيشنهادات تحقيق حاظر به پايان برده شده است.

فهرست مطالب

فصل اول : كليات تحقيق                              

مقدمه                                         

بيان مسئله                                     

اهميت و ضرورت تحقيق                                

فرضيه ها                                   

اهداف تحقيق                                    

فصل دوم : ادبيات و پيشينه تحقيق                         

پيشينه نظري تحقيق                              

فصل سوم : روش تحقيق                                

روش تحقيق                                      

جامعه                                          

حجم نمونه                                      

ابزار جمع آوري اطلاعات                              

روش گردآوري اطلاعات                                 

فصل چهارم : تجزيه و تحليل داده ها                       

فصل پنجم : نتيجه گيري                              

نتيجه گيري                                     

مشكلات و محدوديت ها                                 

پيشنهادات                                      

منابع و ماخذ                                   

ضمائم و پيوست ها

👇محصولات تصادفی👇

جزوه موتورهای احتراقی و اجزاء آنها،243 صفحه،docx پاورپوینت لایه نشانی باریکه مولکولی (Molecular beam epitaxy) نشانه هاي هيجاني افسردگي پروپوزال قانون تبادل دانش ضمنی بین فروش و بازاریابی در صنعت ساختمان سازی سیری در زندگی آغا محمد خان قاجار