👈 فروشگاه فایل 👉

مقايسه ميزان عزت نفس در بين دانشجويان ممتاز و دانشجويان مشروطي

ارتباط با ما

... دانلود ...

مقايسه ميزان عزت نفس در بين دانشجويان ممتاز و دانشجويان مشروطي

این فایل به بررسی مقايسه ميزان عزت نفس در بين دانشجويان ممتاز و دانشجويان مشروطي می پردازد در فرمت word قابل ویرایش و در 42 صفحه می باشد.

بخشی از محتوای فایل دانلودی ::

 هر انسانی براساس  ملاک ها و معیارهایی که در اختیار دارد همواره خود را مورد ارزیابی و قضاوت قرار می دهد و میزان کارائی، موفقیت و ارزشمندی خویش را تعیین می نماید. مفاهیمی که در شکل گیری عزت نفس مهم به نظر می رسد عبارتند از : خود، ادراک هر از فرد از خود (شکل گیری تصویر بدن در ذهن)، مفهوم هر فرد از خود (رشد گرایش عاطفی و ارزش، نسبت به بدن موزان خود، ارزشیابی خود. به موازات تغییر و تحولاتی که در جسم انسان صورت می گیرد روان او هم دستخوش تغییراتی می گردد در این مسیر خود که در مرکز ساختار روانی انسان قرار دارد و به عنوان منبع و مرجع فعالیت های فکری، عاطفی، رفتاری انسان ایفای نقش می کند، شکل می گیرد، جسم و روان انسان هر کدام از بخش های متفاوتی تشکیل شده است) تشخیص به موقع روحیات کودک و پاسخ به موقع و متعادل به آنها درک شد، اعتماد به نفس او بسیار مؤثر است، البته این نکته بسیار مهم است که نیازهای انسان در دورانهای مختلف دستخوش تنوع و تغییر می گردد (اسدالهی، موسوی 1376) در رابطه با افکار و غیر منطقی الیس معتقد است که ریشه رفتار غیر انطباقی فرد را باید در فرد جستجو کرد، اضطراب عاطفی نتیجه طرز تفکر غیر منطقی و غیر عقلانی است انسان به وسیله اشیای خارجی مضطرب و آشفته نمی شود بلکه دیدگاه و تصویری که او از اشیاء دارد موجب نگرانی و اضطرابش می شوند به نظر الیس که از نظریه پردازان اختلالات می باشد افکار و عواطف کنشهای جداگانه ای نیستند از این رو تا زمانیکه تفکر فرد غیر منطقی و غیر عقلانی باشد عواطف فرد نیز مختل خواهد شد و انسان افکار غیر منطقی را به طور مداوم برای خود تکرار می کند بنابراین جنبهای صفات پایدار شخصیت را ازین باورها تشکیل می دهند و همواره در رفتار و عواطف او متجلی می شوند. البرت الیس بنیانگذار نظریه بنیانگذار نظریه عقلانی –عاطفی معتقد است که اختلالات عاطفی ناشی از باورها و اعتقادات غیرمنطقی است. (شفیع آبادی 1371).

طرح مسئله :

مسئله عزت نفس و مقوله خود ازشمندی از اساسی ترین عوامل در رشد مطلوب شخصیت کودکان و نوجوانان است. برخورداری از اراده و اعتماد به نفس قوی، شدت تصمیم گیری و ابتکار، خلاقیت و نوآوری، سلامت فکری و بهداشت روانی، رابطه مستقیمی با میزان و چگونگی عزت نفس و احساس خود ارزشمندی دارد. امروزه در اصلاح و درمان بسیاری از اختلالات شخصیتی و رفتاری کودکان و نوجوانان نظیر کم روئی و گوشه گیری، لجبازی و پرخاشگری و تنبلی و کم رویی به عنوان اولین یا مهمترین گام به ارزیابی و پرورش احساس عزت نفس، تقویت اعتماد به نفس و مهارت های فردی و اجتماعی آنان می پردازند. (بیابانگرد 1373).

ارضای نیاز به عزت نفس به احساساتی از قبیل : اعتماد به نفس، ارزش، قدرت، لیاقت، کفایت و مفید و مثمر ثمر بودن در جهان منتهی خواهد شد. اما بی اعتنائی به نیازها موجب احساساتی از قبیل حقارت، ضعف و درماندگی می شود این احساس ها به نور خود یا به وجود آورنده دلسردی و یأس اساسی خواهند شد و یا این که گرایش های روانی را به وجود خواهند آورد.

فهرست مطالب:

فصل اول

کلیات تحقیق

مقدمه

طرح مسئله

سؤال مسئله

اهداف تحقیق

اهمیّت و ضرورت تحقیق

تعریف نظری

تعریف عملیاتی

دانش جویان مشروطی

فصل دوم

پیشینه و ادبیات تحقیق

(نگاهی به تاریخچه متغییرهای پژوهش)

مقدمه

عزت نفس چیست

انواع اعتماد به نفس

عزت نفس

استقلال عمل

مسئولیت پذیری

پیشرفت گرا

جدیّت و سخت کوشی

پذیرش ناکامی ها :

مؤثر بودن

روش های تقویت اعتماد به نفس

ارتباط با خدا

شناخت بهتر خویش

تکیه بر توانایی های خود

خطر پذیری

خودارزیابی

ارزیابی مثبت از خود

اصل اول : گذشته را پذیرید و آینده را دگرگون کنید

اصل دوم : درباره اهدافتان با خود گفتگو کنید

اصل سوم : تصمیم گرفتن را تمرین کنید

اصل چهارم : نتایجی را که می خواهید مجسم کنید.

اصل پنجم : در برخی زمینه ها متخصص شوید.

قسمت اول : پیشینه نظری

تاریخچه

مفهوم عزت نفس

الف ) بعد اجتماعی

ب ) بعد تحصیلی

ج ) بعد جسمی

د ) بعد خانوادگی

هـ ) بعد کلی عزت نفس

چگونگی پیدایش عزت نفس در افراد

عزت نفش از دیدگاه قرآن، احادیث و دانشمندان اسلامی

معانی نفس در قرآن کریم

عزت نفس در احادیث و روایات اسلامی

نظریه دانشمندان اسلامی در مورد نفس

تفکر غیر منطقی

دیدگاههای روان شناختی درباره عزت نفس و افکار غیرمنطقی

دیدگاه ادلر

دیدگاه راجرز

دیدگاه اسمیت

۱ ) جنبه فیزیولوژیکی

۲ ) جنبه اجتماعی

۳ ) جنبه روان شناختی

تحقیقات انجام شده در خارج از کشور

فصل سوم

روش تحقیق

جامعه مورد مطالعه

حجم نمونه

روش نمونه گیری

ابزار اندازه گیری در تحقیق حاضر

روش آماری مربوط به فرضیه

روش تحقیق

فصل چهارم

یافته ها و تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه

جدول ۱ . ۴ ) نمرات عزت نفس آزمودنی ها در دو گروه دانشجویان ممتاز و مشروطی از آزمون عزت نفس

جدول ۲ . ۴ ) مقداربرای مقایسه عزت تفس دانشجویان ممتاز و مشروط

فصل پنجم

بحث و نتیجه گیری

محدودیت ها

منابع و ماخذ

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق رابطه رنگ با تيپ شخصيتي در بين دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکزی در سال تحصيلي 88 کامل انواع انبارهاي كارخانه هاي صنعتي ورشكستگي و اثرات آن دانش عصر فضا بررسی روستای هرانده