👈 فروشگاه فایل 👉

تأثير الگوهاي تدريس بر يادگيري دانش‌آموزان

ارتباط با ما

... دانلود ...

تأثير الگوهاي تدريس بر يادگيري دانش‌آموزان

این فایل به بررسی تأثير الگوهاي تدريس بر يادگيري دانش‌آموزان می پردازد در فرمت word قابل ویرایش و در 42 صفحه می باشد.

بخشی از محتوای فایل دانلودی ::

امروزه در اكثر كشورهای جهان آموزش از جایگاه خاصی برخوردار است و همه كشورهای كم و بیش در صدد اجرای هر چه بیشتر، بهتر و مفیدتر آن می‌باشند. باید این نكته را متذكر شد كه در حال حاضر بسیاری از كشوهای دنیا از روشهای آموزشی سنتی بهره می‌گیرند و پایبند این نوع آموزش می‌باشند. اما لازم به ذكر است كه شیوه‌های آموزش سنتی دارای نارساییهایی به شرح ذیل می‌باشند:

1-  روشهای آموزش سنتی دانش‌آموز را منفعل و وابسته بار می‌آورد . او سرگذشت علم را می‌خواند، نه خود علم را.

2-  روشهای آموزش سنتی منكر فراهم كردن فرصتهای كافی برای درگیر شدن با داده‌ها، نظریه‌پردازی ، امتحان فرضیه‌ها و كاربرد روش علمی در عمل است.

3-  در آموزش سنتی ، معلم در صدد است تا مفاهیم و مطالب آموختنی را به فراگیر، به روش كلامی یا نشان دادن و ارائه یك مطلب خواندنی واضح و سرراست ، منتقل كند.

فهرست مطالب

فصل اول: کليات پژوهش

چکيده

مقدمه

بيان مسئله

اهميت و ضرورت تحقيق

اهداف تحقيق

اهداف کلي

اهداف جزئي

سوالات تحقيق

تعاريف مفاهيم و واژه هاي تحقيق

فصل دوم: مباني نظري و عملي پژوهش

مقدمه

تعاريف يادگيري

تعريف تدريس

ارتباط بين يادگيري و تدريس

نظريه هاي يادگيري و کاربرد آنها در تدريس

نظريه ثرندايک (کوشش و خطا)

نظريه گشتالت (بينش و بصيرت)

نظريه يادگيري اکتشافي

انواع روش هاي مهم تدريس، معايب و محاسن

روش سخنراني

روش بازگويي

روش پرسش و پاسخ

روش پروژه

روش نمايشي

روش آزمايشي

روش گردش علمي

روش مبتني بر بحث

روش واحد کار

الگوهاي جديد تدريس

خانواده الگوهاي پردازش اطلاعات

پيش سازمان دهنده ها

آموزش مفاهيم

الگوي تدريس کاوشگري

الگوي خانواده هاي رفتاري

الگوي خانواده هاي اجتماعي

الگوي فردي (شخصي)

ويژگي معلم در جريان تدريس

پيشينه عملي تحقيق

فصل سوم: روش شناسي پژوهش

مقدمه

روش تحقيق

جامعه آماري تحقيق

نمونه آماري

ابزارهاي اندازه گيري پژوهش

روش نمونه گيري

شيوه تجزيه و تحليل داده ها

فصل چهارم: تجزيه و تحليل اطلاعات

مقدمه

آزمون سوال ها

تحليل سوالات تحقيق

تحليل سوال يک

تحليل سوال دو

تحليل سوال سه

تحليل سوال چهار

فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري

مقدمه

خلاصه يافته هاي تحقيق

يافته هاي تحقيق

بحث و نتيجه گيري

پيشنهادهاي مبتني بر نتايج تحقيق

فهرست منابع

ضمایم

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق-قابليت اطمينان در شبكه هاي حسگربي سيم-64صفحه-فرمتdocx چگونه توانستم با کاربست روشهای خلاق مشکلات املا نویسی دانش آموزان کلاسم را کاهش دهم ؟ بررسی UML و كاربرد آن پرسشنامه درک موفقیت ورزشی رابرتز و ترشر (PSQ) بررسی روستای هرانده