👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی مقایسه ای میزان افسردگی و تأثیر آن بر بهره وری شغلی مردان و زنان شاغل

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسی مقایسه ای میزان افسردگی و تأثیر آن بر بهره وری شغلی مردان و زنان شاغل

این فایل به بررسی مقایسه ای میزان افسردگی و تأثیر آن بر بهره وری شغلی مردان و زنان شاغل می پردازد در فرمت word قابل ویرایش و در 149 صفحه می باشد.

بخشی از محتوای فایل دانلودی ::

در تعریف افسردگی کازدین (۱۹۹۰) آن را به عنوان یک نشانه یا حالتی از غمگینی می داند که در فرد در زندگی روزمره تجربه می کند و یک سندرم آن را مجموعه­ای از علایم شامل فقدان علاقه در فعالیتها، احساس بی ارزشی، تغییر در اشتها، آشفتگی در خواب و … قلمداد می کند.

از دیدگاه رفتارنگری فرسترولوینس و همکاران معتقدند افسردگی عبارت است از کاهش چشمگیر حساسیت در برابر محرکهای محیطی، از دیدگاه شناختی بک افسردگی نوعی تغییر در سازمان فکری و شناختی بیمار است تغییری که به ایجاد دیدگاهی منفی درباره خود وتجارب گذشته و آینده­اش منتهی می گردد. از دیدگاه روان تحلیل گری آبراهام، افسردگی عبارتست از مفاهیم، عزا، فقدان، ناکامی، ضرر و زیان و تجربه­های ضربه آورد و دوره کودکی و عواملی که فرد بزرگسال را در برابر گسستگی افسرده­وار آسیب پذیر می سازند.

لو و لو (۱۹۹۱) افسردگی به منزله یک بیماری خلق و خو یا اختلال کنش خلق و خو است (بلاک برن و کووترو، ۱۹۹۰).

 فهرست مطالب

فصل اول   ۱

کلیات تحقیق   ۲

مقدمه   ۲

بیان مسئله   ۵

اهداف تحقیق   ۷

هدف کلی   ۷

اهمیت و ضرورت پژوهش   ۷

فرضیه اصلی پژوهش   ۱۰

فصل دوم   ۱۳

پیشینه تحقیق   ۱۴

مقدمه   ۱۴

تعاریف افسردگی   ۱۴

تاریخچه افسردگی   ۱۵

طبقه بندی افسردگی   ۱۶

ضوابط تشخیصی افسرگی گسترده (مهاد)   ۲۳

ضوابط تشخیصی مالیخولیایی   ۲۵

اختلالات خلقی   ۲۷

الف) حوزه افسردگی اساسی   ۲۸

کدهای دورههای افسردگی اساسی   ۲۹

مدل بیولوژیکی افسردگی   ۳۳

دیدگاههای نظری درباره افسردگی   ۳۵

دیدگاههای رفتاری نگری:   ۳۸

الگوی استیصال اکتسابی:   ۴۰

تحریفهای شناختی در افسردگی   ۴۴

دیدگاه رفتارشناسی طبیعی   ۴۷

دیدگاه یادگیری   ۵۴

دیدگاه انسانگرایی، هستیگرایی   ۵۵

افسردگی از دیدگاه علماء اسلامی   ۵۶

نشانهشناسی حالات افسردگی   ۵۷

افسردگی در زنان   ۵۹

نقش هورمونها در افسردگی   ۶۰

افسردگیهای فصلی:   ۶۲

افسردگیهای دوران یائسگی:   ۶۳

علائم تشخیص افسردگی در زنان:   ۶۳

علائم عمده افسردگی شامل:   ۶۴

روشهای درمان افسردگی   ۶۵

داروهای ضدافسردگی   ۶۶

انواع داروهای SSRI   ۶۷

پیشگیری از افسردگی:   ۶۷

چه کارهایی باید کرد؟   ۶۹

رابطه میان افسردگی و اعتیاد   ۶۹

متخصص مشاوره خانواده تأکید کرد:   ۷۳

نگرانی از افسردگی جوانان ….   ۷۶

تاریخچه بهرهوری و تعاریف آن   ۷۹

عوامل متشکل بهرهوری   ۸۳

فرمول بهره وری   ۸۴

مدیریت بهره وری:   ۸۵

عوامل مؤثر بر ارتقاء بهره وری   ۸۸

۱) عوامل داخلی:   ۸۹

الف) عوامل سخت افزاری   ۸۹

ب) عوامل نرم افزاری   ۸۹

شاخص های مؤثر بر بهرهوری   ۹۲

راههای توسعه و افزایش بهرهوری   ۹۳

عوامل کاهش بهره وری نیروی انسانی:   ۹۴

آموزش و بهره وری   ۹۵

ارزیابی عملکرد و بهره وری:   ۹۸

آگاه کردن کارکنان از نتایج عملکرد شغلی:   ۱۰۰

احترام به خود ناشی از سازمان:   ۱۰۱

مراحل موفقیت:   ۱۰۱

بهرهوری :   ۱۰۲

قیمت تعدیل شده سود  بهرهوری   ۱۰۴

برای بهبود بهرهوری موانعی به شرح ذیل وجود دارد:   ۱۰۸

فواید عمومی بهرهوری:   ۱۰۹

منافع و فواید بهرهوری برای سیستمهای دولتی و شرکتها را می توان به شرح ذیل برشمرد:   ۱۰۹

فصل سوم   ۱۱۲

روش پژوهش:   ۱۱۳

جامعه آماری   ۱۱۳

نمونه آماری:   ۱۱۳

روش نمونه گیری:   ۱۱۳

ابزار پژوهش:   ۱۱۴

الف) ویژگیهای پرسشنامه بهرهوری شغلی   ۱۱۴

ب) پرسشنامه افسردگی (BDI)   ۱۱۵

روایی آزمون افسردگی بک:   ۱۱۷

اعتبار تست بک EBI   ۱۱۸

روشهای محاسبات آماری   ۱۱۸

پرسشنامه افسردگی بک   ۱۱۹

فصل پنجم   ۱۳۷

بحث و نتیجه گیری   ۱۴۱

مقدمه   ۱۴۱

بحث و نتیجه گیری   ۱۴۲

پیشنهادات   ۱۴۳

محدودیتها   ۱۴۴

منابع   ۱۴۵

👇محصولات تصادفی👇

بررسی رابطه ي بين انعطاف پذیری مالی و تصمیمات ساختار سرمایه پاورپوینت مديريت سازمان هاي ورزشي مبانی نظری هوش هیجانی و هوش منطقی پرسشنامه تعارض کار-خانواده (نت مه یر،1996) مديريت و زمان