👈 فروشگاه فایل 👉

رساله طراحی مجتمع مسکونی

ارتباط با ما

... دانلود ...

رساله طراحی مجتمع مسکونی

دانلود فایل کامل معماری رساله طراحی مجتمع مسکونی

در قالب فایل word و متشکل از 142 صفحه قابل ویرایش

بخشی از محتوا ::

نگرشها و اندیشه های معماران را می توان از طراحی خانه های آنها شناخت . به خصوص در خانه هایی که برای خود می سازند و می توان گفت معمار بر جسته ای نیست که خانه ای بر جسته نساخته باشد . خانه و معماری فراگیر ترین و در عین حال اختصاصی ترین فضای معماری در زندگی انسان همیشه چه در ایده و بیان کلامی و چه درعرصه خلق و ساخت معماری برای معماران قابل توجه بوده است.

از آنجا که طراحی خانه به دنبال خود بسیاری از ارزشها و مفاهیم نظیر فضای خصوصی ، تاثیرات فرهنگی ، روابط اعضای خانه ، اقلیم ، بنیان خانواده ، عملکرد دقیق داخلی ، روابط همسایگی و یا حتی محدودیت هایی از نظر اقتصادی و میزان زیر بنا را دارد ، اما همچنان مطرح ترین و پر حجم ترین فضای طراحی در عرصه ی شهر و روستاست .

چکیده

مقدمه

بخش نخست : شناخت

فصل اول : جزئيات طرح پايان نامه

مقدمه

دلایل انتخاب موضوع

اهداف پژوهش

موقعيت فضايي، مكاني پروژه

منابع پژوهش

نتيجه گيري

فصل دوم :گونه شناسي مسكن شهري

مقدمه

خانه هاي تك واحدي مجزا

خانه هاي حياط دار

خانه هاي شهري متصل

مجموعه هاي مسكوني بلندمرتبه

آپارتمان هاي بادسترسي مركزي

ساخت وسازهاي مسكوني با ارتفاع متوسط

نتيجه گيري

فصل سوم: همسايگي، واحدهمسايگي ومحله

مقدمه

همسايگي

واحدهمسايگي

مفهوم محله دربافت سنتي ايران وروند شكل گيري آن

طراحي معماري محله

نتيجه گيري

فصل چهارم: قواعد شكل گيري سكونت گاه شهري

مقدمه

دانه بندي

ويژگي هاي توده

ارتباط توده بافضاي پيرامون

ويژگي هاي فضاي باز

ويژگي هاي دسترسي ها وخيابان ها

ويژگي هاي پاركينگ

اختصاص قسمتهايي اززمين به مكان بازي بچه ها

جانمايي فضاي سبز

نتيجه گيري

فصل پنجم: نمونه شناسي مجموعه هاي مسكوني شهري

مقدمه

گفتار اول: نمونه هاي داخل كشور

گفتار دوم : نمونه هاي خارج ازكشور

نتيجه گيري 

فصل ششم : شناخت بسترطرح

مقدمه

گفتاراول : شناخت استان مازندران

موقعيت جغرافيايي

تقسيمات كشوري استان

جمعيت

بعد خانوار ، اشتغال و سواد در استان

گفتاردوم : شناخت شهرستان نور و بخش مركزي

موقعيت جغرافيايي

آب و هوا

رودها

كوهها

جمعيت

خانوار

وضع زناشويي

وضعيت فعاليت

وضع سواد

آموزش

شناسايي منطقه (حوزه نفوذ - عوامل غيرفيزيكي)

تمايلات اجتماعي

انگيزه سفر

مناظروچشم اندازها

دسترسيها

گفتارسوم : شناخت محدوده ي مورد نظرطراحي

موقعیت مکانی سایت

وسعت و ابعاد سایت

دسترسی ها وهمجواری ها ی اطراف سایت

مناظر و چشم انداز اطراف سایت

نتيجه گيري

بخش دوم : طراحي

فصل هفتم : مباني نظري طراحي

مقدمه

زيستگاههاي شهري ولزوم توجه وفضاي باز

كيفيت فضاي باز

طراحي واحدمسكوني ونقش فضاي باز

تقسیمات اقلیمی ایران

ویزگی معماری بومی مناطق معتدل ومرطوب

اقليم استان مازندران

ویزگی معماری استان مازندران

نمونه معماری بومی استان مازندران

نتيجه گيري

فصل هشتم : برنامه ريزي فيزيكي طراحي

مقدمه

واحدهاي مسكوني مورد نياز مجموعه

كاربري هاي عمومي مورد نياز در داخل مجموعه

نتيجه گيري 

فصل نهم : فرآينده طراحي

مقدمه

شروع طراحي با ایدئوگرامهای اولیه در طراحی

فضای تفریحی

طراحي واحدهاي مسكوني

كنار هم قرارگرفتن ويلاها وتشكيل محله

جهت گيري مناسب ويلاها

جانمايي ويلاهاي جهت دار در سايت مجموعه 

طراحي ورودي سايت

چيدمان مجدد ويلاها درسايت

تعيين تعدادطبقات ويلاها وفواصل مناسب آنها

طراحي دسترسي سواره 

طراحي دسترسي پياده فضاهاي مابين ويلاها ، منظر فضاي باز عمومي وكاربري هاي مورد نيازمجموعه

نتيجه گيري

منابع

👇محصولات تصادفی👇

پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی ساختار قدرت در خانواده، احساس قدرت در زنان، میزان مهریه مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو)اضطراب و فرسودگی شغلی پاورپوینت مکمل های غذایی و دوپینگ پاورپوینت تحليل اپراي سيدني چند آية ‌قرآن با ترجمة‌ انگليسي