👈 فروشگاه فایل 👉

اساس راهبرد منابع انساني

ارتباط با ما

... دانلود ...

اساس راهبرد منابع انساني

تحقيق  اساس راهبرد منابع انساني

 متشکل از 28صفحه ، در قالب word  قابل ويرايش و اماده پرينت

بخشی از محتوا ::

فهرست مطالب

عنوان                                            صفحه

مقدمه                                             1

بستر مديريت منابع انساني                                 2

محيط خارجي                                     3

محيط داخلي                                         5

مديريت منابع انساني                                     7

موضوعات مهم زيربنايي                                 9

تلفيق راهبردي                                     10

يك رويكرد منسجم                                     10

مديريت تحول                                     12

انعطاف‌پذيري                                         14

ارزشها                                         15

الزام و تعهد                                         16

راهبرد كسب و كار و ماهيت آن                             21

عناصر اصلي راهبرد منابع انساني                             23

تدوين راهبرد منابع انساني                                 24

سازماندهي و مديريت تدوين راهبرد منابع انساني                     25

اساس راهبرد منابع انساني

مقدمه

دليل اينكه فقط معدودي از سازمانها دست به تدوين راهبردهاي منابع انساني زده اند ، چيست ؟ چرا شركتهايي كه در تدوين راهبردهاي خود در سطوح بنگاه ، واحد كسب و كار و وظيفه سرمشق و پيشتاز بوده اند ، در تدوين راهبردهاي مديريت بر كاركنان خود اينگونه كند عمل مي كنند ؟‌

اين گونه نيست كه منايع انساني به خاطر بيش از حد غير راهبردي بودن سزاوار داشتن هيچ راهبردي نباشد بلكه بر عكس ، تمام شواهد حاكي از آن است كه مديران ارشد هر روز بيش از روز قبل بر اهميت مسايل انساني به عنوان مهمترين مسأله روياروي سازمانها واقف مي شوند . تغيير اصطلاح “ پرسنل “‌به “ منابع انساني “ بيانگر اين مسأله ايت . نكته اصلي اين تناقص آن است كه نظام تفكر مديريت منابع انساني بر اين محور استوار است كه مسؤليت انتخاب ، ايجاد انگيزه و بهسازي كاركنان بر عهده مديران واحدها است و واحد اداري صرفاً مسؤوليت ارائه مشاوره تخصصي و خدمات را عهده دار است و در ديگر تصميمات نقشي ايفا نمي كند .

👇محصولات تصادفی👇

بررسی پرورش بره ها به صورت مصنوعی با استفاده از جایگزین شیر ارث و وراثت در اسلام پاورپوینت در باب مهندس حضرت زینب (س) پیام آور كربلا بررسي كنوانسيون رفع همه اشكال تبعيض عليه زنان