👈 فروشگاه فایل 👉

اشتباهات مديران منابع انساني

ارتباط با ما

... دانلود ...

اشتباهات مديران منابع انساني

تحقيق  اشتباهات مديران منابع انساني

 متشکل از 33صفحه ، در قالب word  قابل ويرايش و اماده پرينت

بخشی از محتوا ::

 اين مقاله به مهمترين اشتباهات مديران منابع انساني و كاركنان در رابطه با مديريت عملكرد مي‌پردازد و د ر رابطه با پرهيز از اين اشتباهات رايج الگويي ارائه مي‌كند. اين مقاله سعي دارد، تا بازگو نمايد كه چگونه فرآيند مديريت عملكرد با رويكردي نوين و كاربردي، سازمان را در جهت تشخيص مشكلات عملكردي و در نتيجه از ميان برداشتن موانع در قالب الگويي هفت عامله، حمايت مي‌كند.

ده اشتباه رايج ارزشيابي، اشتباهات رايج دپارتمان‌هاي منابع انساني در خصوص فرايند و اجراي ارزشيابي، ماهيت، بهبود، مشكلات و الگوي ارزشيابي عملكرد مباحث اين مقاله را تشكيل مي‌دهند.

منبع : روزنامه همشهري،‌ شنبه 8 مرداد 1384، سال سيزدهم، شماره 3760، صفحه 10.

توضيح : اين مقاله در منبع مذكور با عنوان «10 اشتباه رايج مديران» ارائه شده است كه در اينجا با هدف دسترسي دقيق‌تر كاربران به اين مقاله، عنوان مشخص‌تري براي آن در نظر گرفته شده است.

كليدواژه : ارزشيابي؛ مديريت عملكرد؛

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت روش‌هاي مدرن تأمين مالي در شهرداري پاورپوینت شركت مديريت شبکه برق ایران تحقیق ماهيت و مشكلات مبادلات پاياپاي و چگونگي پيدايش پول ترجمه قرآن پروپوزال بررسي رابطه بین ابعاد هشت گانه مديريت كيفيت فراگير گاروین و عملكرد مالي شركتهاي پذيرفته شد