👈 فروشگاه فایل 👉

طراحي برش عمودي مستطيلي قلب اكستروژن با يك سوراخ

ارتباط با ما

... دانلود ...

طراحي برش عمودي مستطيلي قلب اكستروژن با يك سوراخ

تحقيق طراحي برش عمودي مستطيلي قلب اكستروژن با يك سوراخ

 متشکل از 42 صفحه ، در قالب word  قابل ويرايش و اماده پرينت

بخشی از محتوا ::

هدف از شبيه‌سازي CFD، معين كردن حالت بهينه شكل قالب شامل صفحه قالب و مقطع عرضي پين براي بدست آوردن ابعاد اكسترود خواسته شده از cm1*cm2 از بخش عبوري مستطيلي با يك سوراخ دايره‌اي از cm1/1 ضخامت براي مركز آن (شكل 1ـ5 را ملاحظه فرمائيد. براي بدست آوردن اين اكسترود، يك خالي كردن، تقريباً بخش مسطتيلي، قالب برشي با يك انداختن شبيه يك پين در مركز آن مورد نياز است. آناليز عنصر محدود انجام شده يك گردش بولي را بكار مي‌گيرد يك كد عنصر محدود CFD تجاري. نتايج بدست آمده براساس اطلاعات مواد و موقعيتهاي فرآيند كه در قسمت 3 داده شده بنا نهاده شده‌اند.

در بخش 2ـ5 علم هندسه مدل ارائه شده است. در بخش 3ـ5 يك توضيح مختصر از مدل عنصر محدود توسعه داده شده براي شبيه‌سازي ارائه شده است. اين استنباط شده بوسيله يك بازبيني متصل از نتايج اكستروژن در بخش 4ـ5. اين نتايج شامل يك بازبيني از اطلاعات در زمينه تندي برحسب زمان. فشار و دما مانند يك نقشه از سرعت برش و ويسكوزينه پليمر، همچنين شكلها در بخش 4ـ5 نتايج محاسبات سطوح آزاد و وارونه اكستروژنه هستند. بخش 5ـ5 تشريح مي‌كند اجزاء متفاوتي از قالبها و اهدافشان در جريان قالب نقشه چاپي آبي براي قالب طراحي شده در پيوست A داده

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت هندسه و مکانیک سماوی بررسی استفاده دوباره از ضایعات کشتارگاه ها در صنایع نقش دین، دینداری و انتظار در کاهش ناهنجاریهای جامعه نظافت شخصي و عطر زدن از نظر پيامبر قانون شگفت‌انگيز روابط انساني