👈 فروشگاه فایل 👉

پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی گیاهان کودسبز و عملکرد گیاه، نظام خاکورزی و خصوصیات خاک، تراکم گیاه، میز

ارتباط با ما

... دانلود ...

پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی گیاهان کودسبز و عملکرد گیاه، نظام خاکورزی و خصوصیات خاک، تراکم گیاه، میز

دانلود ورد با موضوع پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی گیاهان کودسبز و عملکرد گیاه، نظام خاکورزی و خصوصیات خاک، تراکم گیاه، میزان بذر، عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارای 15 صفحه و با فرمت .doc و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

 

تعداد صفحه : 15 صفحه

فرمت فایل: ورد .doc و قابل ویرایش

آماده برای : ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس

 

قسمتی از متن نمونه:

پیشینه تحقیق آولاخ Aulakh et al. و همکاران (2000) در تحقیقی چهارساله در هندوستان، به مطالعه عملکرد و پویایی نیتروژن در نظام‌های زراعی برنج–گندم با استفاده از گیاهان کود سبز و کودهای غیرآلی پرداخته و با کاربرد گیاهان کود سبز لوبیا چشم بلبلی و سسبانیا با دو سطح 20 و 40 مگاگرم کود سبز در هکتار و در ترکیب با چهار سطح مختلف نیتروژن (صفر،120،60،20کیلوگرم در هکتار)، گزارش نمودند که با مصرف 60 کیلوگرم نیتروژن در هکتار و کاربرد گیاهان کود سبز لوبیا چشم بلبلی یا سسبانیا به میزان 20 مگاگرم در هکتار، عملکرد دانه برنج دو برابر شد. در این بررسی کاربرد گیاهان کود سبز باعث کاهش 25 درصدی مصرف کود شیمیایی نیتروژن شد. عبدی و همکاران (1389) نیزدر بررسی تأثیر گیاهان لگوم به عنوان پیش کاشت بر میزان نیتروژن قابل استفاده خاک،گیاه ماش را به دلیل تثبیت بالای نیتروژن و افزایش نیتروژن نیتراتی قابل استفاده برای گیاه بعدی، به عنوان بهترین پیش کاشت در بین گیاهان ماش، گاودانه و اسپرس معرفی کردند. تجادا Tejada et al. و همکاران (2008) در اسپانیا، در تحقیقی تحت عنوان کاربرد خالص کود سبز وکاربرد کود سبز به همراه ترکیبات کمپوست شده بر خصوصیات خاک، گزارش نمودند که استفاده از کود سبز به تنهایی یا به صورت مخلوط شده با کمپوست باعث بهبود خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک شد. در این بررسی کود سبز شبدر قرمز باعث بهبود خصوصیات فیزیکی خاک از جمله افزایش پایداری ساختمان خاک به مقدار 9/5 درصد جرم مخصوص ظاهری خاک به مقدار 1/6 درصد در مقایسه با تیمار عدم کاربرد کود سبز گردید. کویاتی Kouyate et al. و همکاران (2000) با یک بررسی 8 ساله، تأثیر شخم، بقایای گیاهی، تناوب بقولات و گیاهان کود سبز بر عملکرد سورگوم و ارزن در شرایط گرم و نیمه‌خشک مالی را مورد بررسی قرار دادند. آن‌ها با مقایسه گیاهان کود سبز سسبانیا، لوبیا چشم بلبلی و لوبیای مصری دریافتند که کاربرد لوبیا چشم بلبلی در مقایسه با سایر گیاهان کود سبز شرایط بهتری برای رشد مطلوب و بهبود عملکرد سورگوم و ارزن ایجاد نمود. به طوری‌که کاربرد کودسبز لوبیا چشم بلبلی، عملکرد دانه سورگوم و ارزن را به ترتیب 27 تا 37 درصد و عملکرد کاه این گیاهان را به ترتیب 30 تا 49 درصد افزایش داد. شایان ذکر است که در طی 8 سال بررسی، روند افزایش عملکرد دانه و عملکرد کاه سورگوم و ارزن تحت تأثیر هر سه نوع گیاه کود سبز به صورت خطی بود. عظیم‌زاده و همکاران (2002) گزارش نمودند که استفاده از گاوآهن برگرداندار به افزایش تلفات رطوبت خاک و در نهایت به کاهش عملکرد منجر می‌گردد. در مقابل نظام‌های بدون خاک‌ورزی منجر به کاهش تبخیر و رواناب گردیده‌اند. کونیکه Quincke et al. ...

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت مديــريت بازار و بازاريـابي مبانی نظری رفتار مصرف کننده ورزشی و فاکتورهای تأثیرگذار بر مصرف تماشاچیان ورزشی آسیب شناسی تخريب اموال تاريخي و فرهنگي در حقوق جزاي ايران خواب و مرگ و مقایسه آن دو