👈 فروشگاه فایل 👉

شركت تحقيقات و توسعه صادرات نرم‌افزار ثناراي (سهامي خاص)

ارتباط با ما

... دانلود ...

شركت تحقيقات و توسعه صادرات نرم‌افزار ثناراي (سهامي خاص)

تحقيق شركت تحقيقات و توسعه صادرات نرم‌افزار ثناراي (سهامي خاص)

 متشکل از 59 صفحه ، در قالب word  قابل ويرايش و اماده پرينت

بخشی از محتوا ::

 اجزاي تشكيل‌دهنده صورت‌هاي مالي به قرار زير است:

1-    ترازنامه                                                    

2-    صورت سود و زيان                                   

1-2- گردش حساب سود (زيان) انباشته                              

3-    صورت جريان وجوه نقد                       

4-    يادداشت‌هاي توضيحي:               

الف- تاريخچه فعاليت شركت                   

ب- مبناي تهيه صورت‌هاي مالي                     

پ- خلاصه اهم رويه‌هاي حساب‌داري                                                                         

ت- يادداشت‌هاي مربوط به اقدام مندرج در صورت‌هاي مالي و ساير اطلاعات مالي                     

صورت‌هاي مالي براساس استانداردهاي حساب‌داري تهيه شده و در تاريخ 3/3/1384 به تاييد هيات‌مديره رسيده است.

اعضاي هيات‌مديره

سمت

امضا

اميرمسعود اسكوئيلر    رئيس هيات‌مديره   

محمدعلي ترابيان    نايب رئيس هيات‌مديره   

ابراهيم نقيب‌زاده مشايخ    عضو هيات‌مديره   

مجيد عرفانيان    عضو هيات‌مديره   

مهرداد ذوالفقاريان    عضو هيات‌مديره   

پرويز ناصري‌طاهري    مديرعامل   

دارايي‌ها    يادداشت    30/12/1383    (تجديد ارائه شده)

29/12/1382    بدهي‌ها و حقوق صاحبان سهام    يادداشت    30/12/1383    (تجديد ارائه شده)

29/12/1382

ريال

ريال

ريال

ريال

دارايي‌هاي جاري:                بدهي‌هاي جاري:           

موجودي نقد    4    106,332,17    610,802,94    حساب‌هاي پرداختني تجاري    11    424,305,241    219,360,107

حساب‌ها و اسناد دريافتني تجاري     5    142، 441، 608     906، 597، 947    ساير حساب‌ها و اسناد پرداختني    12    135,405,575    927,925,212,1

ساير حساب‌هاي دريافتني    6    937، 315، 440     876,836,350    پيش‌دريافت‌ها    13    000,030,398    000,875,264

پيش‌پرداخت‌ها    7    462,028,354    487,325,327    ذخيره ماليات    14    794، 469، 60     720,326,130

       

جمع بدهي‌هاي جاري        353، 210، 275، 1     866,487,715,1

جمع دارايي‌هاي جاري        647، 117، 420، 1     879، 562، 720، 1                

       

بدهي‌هاي غيرجاري:           

دارايي‌هاي غيرجاري:                ذخيره مزاياي پايان‌خدمت كاركنان    15    038,909,125    000,344,116

دارايي‌هاي ثابت مشهود    8    670,311,452    192,744,478           

                جمع بدهي‌ها        391، 119، 401، 1     866,831,831,1

سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت    9    000,000,1    000,000,1    حقوق صاحبان سهام:           

ساير دارايي‌ها    10    000,000,5    000,000,5               

       

سرمايه (54 سهم ده‌ميليون‌ريالي تمام پرداخت شده)    16    000,000,540    000,000,540

جمع دارايي‌هاي غيرجاري        670,311,458    192,744,484               

       

                اندوخته قانوني        393، 338، 4     393,338,4

                سود (زيان) انباشته        (467، 028، 67)     (188، 863، 170)

                جمع حقوق صاحبان سهام        926، 309، 477    205، 475، 373

                       

جمع دارايي‌ها        317، 429، 878، 1    071، 307، 205، 2     جمع بدهي‌ها و حقوق صاحبان سهام        317، 429، 878، 1     071، 307، 205، 2

يادداشت‌ها توضيحي جز لاينفك صورت‌هاي مالي است

    يادداشت    سال 1383     (تجديد ارايه شده)

سال 1382

                   ريال                                ريال    ريال

           

درآمد حاصل از خدمات ارائه شده      17                250,763,494,4    783,941,645,4

كسر مي‌شود: بهاي تمام‌شده خدمات ارائه شده     18        (566,132,921,3)    (842,884,112,4)

           

سود ناخالص            684,630,573    941,056,533

كسر مي‌شود:               

هزينه‌هاي عمومي، اداري و تشكيلاتي    19    (899، 900، 715)         (153,149,523)   

خالص ساير درآمدها و هزينه‌هاي عملياتي        --        516,875,16   

           

            (899، 900، 715 (    (637,273,506(

               

سود (زيان) عملياتي            (215، 270، 142)     304,783,26

ساير درآمدهاي غير عملياتي    20        510، 716، 262     664، 859، 4

           

سود خالص قبل از كسر ماليات            295، 446، 120     968، 642، 31

ماليات بر درآمد    14        (574، 611، 16)     (467,176,46)

سود خالص

            721، 834، 103    (499، 533، 14)

گردش حساب سود (زيان) انباشته

سود خالص            721، 834، 103         (499، 533، 14)

سود (زيان) انباشته در ابتداي سال        (288,800,17)            322، 213، 129    

تعديلات سنواتي     21    (900، 062، 153)             (011,543,285(   

       

   

 (زيان) انباشته درابتداي سال تعديل شده            (188،863، 170)        (689، 329، 156)

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت نقش ورزش، فعاليت بدني و فیزیوتراپی در بيماري‌هاي روماتيسمي پاورپوینت تئوری های فرآیندی انگیزش زندگینامه امام حسن مجتبی مدیریت آموزش و پرورش بررسي ريشه دهي در ارقام مختلف انگور