👈 فروشگاه فایل 👉

صورت حساب سود و زیان شرکت لوله سازی ایران

ارتباط با ما

... دانلود ...

صورت حساب سود و زیان شرکت لوله سازی ایران

تحقيق صورت حساب سود و زیان  شرکت لوله سازی ایران

 متشکل از 101 صفحه ، در قالب word  قابل ويرايش و اماده پرينت

بخشی از محتوا ::

 صورت حساب سود و زیان – اطلاعات زیر مربوط به شرکت لوله سازی ایران در شهریور ماه میباشد :

دستمزد مستقیم 30000 ریال

بهای تمام کالای فروش رفته 111000 ریال .

سر بار کارخانه بر مبنای 150٪ دستمزد مستقیم جذب میگردد

حساب موجود یها مانده های ابتدا و پایان دوره را بشرح زیر نشان میدهد :

                                                                             اول دوره                        پایان دوره

                                                                               ریال                                 ریال

مواد خام                                                                7000                                7400

کالای در جریان ساخت                                         9600                                 13000

کالای ساخته شده                                               15000                                17500      

سایر اطلاعات :

هزینه های توزیع و فروش                  14100                                          

هزینه های اداری و تشکیلاتی                 22900                                    

فروش شهریور ماه                     18000                                              

مطلوبست : تهیه صورت حساب سود و زیان همراه با جدولی که نشان دهنده بهای تمام شده مکالای ساخته شده و فروش رفته باشد .

جواب :

صورت سود و زیان

فروش                                                                                                          182000

بهای تمام شده کالای فروش رفته                                                                ( 111000)

سود ناخالص                                                                                                  71000

هزینه ها :

هزینه توزیع و فروش                                 14100

هزینه اداری و تشکیلاتی                              22900

جمع                                                                                                      ( 37000)

سود خالص عملیاتی                                                                               34000

جدول بهای تمام شده کالای ساخته شده

هزینه های تولید :

مواد                                                   41900

دستمزد                                                30000

سربار                                    45000

جمع هزینه های تولید                116900

کالای در جریان ساخت ابتدای دوره                                 9600

بهای ساخت                                          126500

کالای در جریان ساخت پایان دوره               ( 13000)

بهای تمام شده کالای ساخته شده                                                 113500

چون خرید مواد مشخص نیست بهای تمام شده کالای فروش رفته و کالای ساخته شده را از پایین به بالا حل می کند .

جدول بهای تمام شده کالای فروش رفته

کالای ساخته شده ابتدای دوره                               15000

بهای تمام شده کالای ساخته شده طی دوره                 113500

بهای تمام شده کا لای اماده فروش                  128500

کالای ساخته شده پایان دوره                      ( 17500)

بهای تمام شده کالای فروش رفته           111000

بهای تمام شده کالای اماده برای فروش      128500 = 17500+ 111000

بهای تمام شده کالای ساخته شده طی دوره       113500 = 15000 – 128500

سربار کارخانه                                45000 = 150٪ × 30000

بهای ساخت                     126500 = 13000 + 113500

جمع هزینه های تولید                      116900 = 9600 – 126500

جمع هزینه تولید = مواد مصرفی + دستمزد مستقیم + سربار کارخانه

116900 = مواد مصرفی + 30000 + 45000  : طبق فرمول

41900 = مواد مصرفی

=============================================================

2- صورت حساب سود و زیان ، نسبت سود – شرکت تولیدی غرب اطلاعات زیر را برای سال 1× 13 گزارش نموده است :   

                                           ریال                                                                    ریال

                                                                               سربار کارخانه : بر مبنای 50٪

                                                                               دستمزد مستقیم جذب میگردد                                                       

فروش                                      314000                        

موجودیهای  ابتدای دوره  :                                   موجودیهای پایان دوره :

کالای در جریان ساخت             4600                    کالای در جریان ساخت              6200         

کالای ساخته شده                     5900                    کالای ساخته شده              9270

خرید مواد طی سال                 140000                  سایر هزینه ها :

موجودی مواد :                                                     توزیع و فروش        23115

ابتدای دوره                               3800                  اداری و تشکیلاتی        17650

پایان دوره                               4300

دستمزد مستقیم                           67350

مطلوبست : ( 1) تهیه صورت حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به 29/12/1×13 .

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت دوسده تکاپوی توسعه در ایران پروژه سکته قلبی پاورپوینت محاسبات دارویی دادگاه جديد اروپائي حقوق بشر سیستم سوخت رسانی انژکتوری بنزینی