👈 فروشگاه فایل 👉

مبانی نظری طبقه بندی مواد موثر گياهان، آلکالوئيدها، گليکوزيدها، اسانس‌ها، فلاون‌ها و فلاونوئيدها

ارتباط با ما

... دانلود ...

مبانی نظری طبقه بندی مواد موثر گياهان، آلکالوئيدها، گليکوزيدها، اسانس‌ها، فلاون‌ها و فلاونوئيدها

مبانی نظری طبقه بندی مواد موثر گياهان، آلکالوئيدها، گليکوزيدها، اسانس‌ها، فلاون‌ها و فلاونوئيدها

دارای 22 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد.

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع :انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل:WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::

طبقه بندی مواد موثر¬ گياهان

تقسيم بندی مواد موثر گياهان که امروزه مورد تأييد است، به¬صورت چهار گروه اصلی آلکالوئيدها ، گليکوزيدها ، روغن¬های فرار  و ساير مواد موثر مي¬باشد. منظور از ساير مواد موثر، ترکيباتی چون: مواد تلخ ، فلاوُن¬ها ، فلاوُنوئيدها ، موسيلاژها  (و کربوهيدرات¬های خاص مشابه آن)، ويتامين¬ها ، تانن¬ها ، اسيد سيليسيک  (و اسيدهای خاص مشابه آن) و بالاخره ترکيب¬هاي ديگر که به‌دليل ناهماهنگی و گستردگی ساختمان¬های شيميايی، در سه گروه قبلی جای نمی¬گيرند.

.................

آلکالوئيدها

................

گليکوزيدها

................

اسانس‌ها

................

مواد تلخ

...................

فلاون‌ها و فلاونوئيدها

...............

موسيلاژها

................

ساپونين ها

................

تانن‌ها

...................

ويتامين‌ها

..................

معرفی تفصیلی آلکالوئیدها

تعریف آلکالوئیدها

کلمه آلکالوئید از ریشه یونانی alkali به معنی ترکیب هایی که ظاهر قلیایی دارند، گرفته شده است. ریشه alkali از al-qualja عربی به معنی خاکستر گیاهی و مترادف با اصطلاح انگلیسی potash می باشد(16].تعریف دقیق آلکالوئیدها تا حدی مشکل است زیرا مرز مشخصی میان آلکالوئیدها و آمین¬های پیچیده طبیعی وجود ندارد. با وجود این می¬توان گفت آلکالوئید¬ها ترکیب¬های قلیایی هستند که در ساختمان خود یک یا چند اتم نیتروژن دارند و معمولا نیتروژن¬ها در ناجور حلقه¬ها وجود دارند (19].

......................

پراکندگی آلکالوئیدها در گیاهان

...................

نقش آلکالوئیدها در گیاهان

....................

مکان بیوسنتز و ذخیره آلکالوئیدها در گیاهان

.................

ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی آلکالوئیدها

.................

طبقه بندی آلکالوئیدها

................

معرفی تفصیلی فلاونوئیدها

مقدمه

اصطلاح فلاونوئید اولین باردرسال1952 وتوسط گیسمن و هین-اینربکاربرده شد ]31). فلاونوئیدها، بزرگترین گروه فنل های طبیعی هستند فلاونوئیدها اولین بار به عنوان رنگدانه های گیاهی شناسایی شدند و در واقع مشتقات فنیل بنزوپیرون یا فنیل کرومون می باشند. بعضی از فلاونوئیدها از حیوانات بدست آمده اند.اینطور بنظر می رسد که فلاونوئیدهای موجود در حیوانات ناشی از غذای گیاهی آن ها است تا اینکه در بدن انها ساخته شده باشد مانند غدد مترشحه پوست سگ آبی و یا ترشحات زنبور و بال پروانه ها  ]32[. از برخی ترکيب¬های متعلق به فلاونوئیدها می¬توان از کومارين-ها و آنتوسيانين¬ها نام برد. آنتوسيانين¬ها بانی رنگ آبی و قرمز تعدادی از گل¬ها مي¬باشند. مهم¬ترين مشتقات فلاون¬ها معمولاً به رنگ زرد می¬باشد. فلاون¬ها در گياهان خانواده¬های کاسنی، پروانه آسا، سداب و برخی خانواده¬های ديگر يافت می¬شوند [15). اين رنگدانه¬هاي زرد به طور وسيعی، در ميان.....................

.................

خصوصیات فیزیکی و شیمیایی فلاونوئیدها

................

آثار و نقش فلاونوئید ها در گیاهان

....................

طبقه بندی فلاونوئید ها

...............

  فلاونوئیدهای   -Oگلیکوزیده

...............

فلاونوئیدهای - C گلیکوزیده

...............

فلاونوئیدها (بر اساس ساختار مولکولی)

.................

آنتوسیانین ها (Anthocynins)

.....................

استخراج و جداسازی فلاونوئیدها

..................

روش‌های شناسایی ¬فلاونوئیدها

.................

معرفی تفصیلی تانن‌ها

 مقدمه

دسته وسیعی از پلی¬فنول¬های طبیعی استفاده هستند. قبایل ما قبل تاریخ از تا¬¬نن برای نگهداری پوست حیوانات استفاده می¬کردند. در طبیعت، تانن¬ها بطور گسترده و ¬در ¬اکثر خانواده¬های گیاهی از جمله شاه ¬بلوط، سماق و گل سرخ دیده می¬شود.

تانن¬ها ¬اغلب در میوه¬های نارس وجود دارند ¬ولی طی رشد و رسیدن میوه¬ها به تدریج ناپدید می¬شوند و از اینروچنین تصور می شود که گیاهان انرژی لازم را از اکسایش تانن¬ها بدست می¬آورند و همچنین منبع اسیدهای گیاهی نیز از تانن¬ها می¬باشد.

نقش تانن ها در گیاهان

......................

ماهیت شیمیایی تانن ها

..................

خواص دارویی تانن ها

.................

کاربرد تانن ها

.................

طبقه بندی تانن‌ها براساس خواص ساختاری

..................

تانن‌های متراکم  ( Condensed tannins)

.................

تانن‌های کمپلکس شونده  (Complex Tanins)

..................

تانن‌های دروغین  ( Pseudotannins)

...................

تانن‌های هیدرولیزشونده (Hydrolysable tannins)

................

الاژی تانن‌ها (Ellagitanins)

................

گالوتانن‌ها (Gallotanins)

...............

استخراج تانن‌ها

.................

اندازه¬ گیری تانن‌ها

..................

خواص بیولوژیک

 خواص آنتی اکسیدان¬ها

راديکال¬های آزاد مولکول¬های فعال شده¬ای هستند که در همه جا حضور دارند آن¬ها به¬طور طبيعی در سلول¬های زنده توليد شده و محصولات آن¬ها در حضور مولکول¬ها افزايش پيدا می¬کند و به¬علت فعاليت بالا بر روی اکثر مولکول¬های بيولوژيکی اثر می¬گذارند. راديکال¬های آزاد هم به‌وسيله پروسه¬های بيوشيميايی و در طی متابوليسم طبيعی بدن و هم ممکن است به علت منشأ خارجی در بدن موجودات زنده تولید می شوند. به¬طور کلی استرس¬های اکسيداتيو به دو علت اگزوژن و آندروژن می¬باشد. گیاهان و حیوانات حاوی سیستم های پیچیده¬ای از انواع مختلف آنتی اکسیدان¬ها از قبیل گلوتاتیون، ویتامین و همچنین آنزیم ها مانند کاتالاز ، سوپراکسید دیسموتاز   و پراکسیدازهای مختلف هستند(48).

.................

خواص ضد سرطانی

.................

خواص ضد میکروبی

...................

منابع طبیعی آنتی بیوتیک ها

.......................

ساز و کار عمل داروهای ضد میکروبی

👇محصولات تصادفی👇

علل سقوط دولت ديكتاتوري رضا شاه پاورپوینت مسمومیت با مواد مخدر ، محرک و الکل حضرت سلیمان علیه السلام مبانی نظری فیروزه و آمیخته بازاریابی مدیتیشن زیبای آب