👈 فروشگاه فایل 👉

پروپوزال پیش بینی امنیت روانی براساس حمایت اجتماعی و مدت زمان اقامت در زنان و دختران مرکز بازپروری

ارتباط با ما

... دانلود ...

پروپوزال پیش بینی امنیت روانی براساس حمایت اجتماعی و مدت زمان اقامت در زنان و دختران مرکز بازپروری

پروپوزال پیش بینی امنیت روانی براساس حمایت اجتماعی و مدت زمان اقامت در زنان و دختران مرکز بازپروری

دارای 18 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد.

عنوان پروپوزال: پیش بینی امنیت روانی براساس حمایت اجتماعی و مدت زمان اقامت در زنان و دختران مرکز بازپروری

تعداد صفحه: 18 صفحه

فونت: B ZAR

فاصله سطرها: 1.15

منابع فارسی و لاتین: دارد

پرسشنامه و ضمائم: دارد

بندهای پروپوزال: عنوان، مقدمه، بیان مسئله، اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف پژوهش (هدف اصلی، اهداف جزئی)، فرضیه های پژوهش، تعریف مفاهیم پژوهش (تعریف مفهومی، تعریف عملیاتی)، روش تحقیق، طرح پژوهش، ابزار اندازه گیری، روش تجزيه و تحليل داده ها و...

بيان مسأله ( تشريح ابعاد، حدود مسأله، معرفي دقيق مسأله، بيان جنبه‌هاي مجهول و مبهم و متغيرهاي و متغيرهاي مربوط به پرسشهاي تحقيق، منظور از تحقيق )

امروزه توسعه زندگی شهری و صنعتی، گسترش بی رویه شهرها و مهاجرت از روستا به شهرهای بزرگ افزایش حاشیه نشینی، فراوانی مشکلات اقتصادی، اجتماعی و جوان بودن درصد بالایی از افراد جامعه ایران باعث افزایش کمی و کیفی آسیب های اجتماعی گردیده و زمینه مناسبی برای ابتلاء به انواع آسیب ها به خصوص برای قشر جوان فراهم گردیده است(اقلیما، 1387). در این میان دختران و زنان از جمله افرادی هستند که دستخوش آسیب می گردند.

زنان و دختران آسیب دیده بسته به آسیب هایی که تجربه کردند نیاز به امنیت دارند (لرنی، 1383). امنیت همیشه یکی از مسائل اساس و حیاتی بشر بوده و مباحث علمی زیادی را به خود اختصاص داده است. امنیت در لغت به معنای ایمن شدن و در امان بودن و بی بیم شدن است (ساروخانی و نوید نیا، 1385). امنیت روانی از نیازهای آغازین فطری و ضروری بشر است. بشر از آغاز تا پایان و در تمامی مراحل و حلقه های تاریخ خویش، نیازمند به امنیت است. به عبارتی بهتر، سرآمد همه نیازهای اساسی بشر امنیت روانی است (خومحمدی،1382).

نیاز به امنیت پس از نیازهای فیزیولوژیکی انسان به عنوان یکی از ساختارهای اساسی و پایه ای تشکیل دهنده شخصیت فرد قلمداد می شود، تا زمانی که فرد در زندگی روزمره خود امنیت روانی نداشته باشد، هیچ پیشرفتی در طول ساختار شخصیتی خود نخواهد کرد. در حقیقت مرتفع شدن بیشتر نیازهای مهم آدمی حتی نیازهای زیستی نیز به نوعی تابع میزان امنیت است. ارضای نیازهای ایمنی، یک احساس ذهنی مثبت به دنبال دارد که به موجب آن، انسان احساس جسارت و شجاعت بیش تری می کند (مزلو، ترجمه رضوانی، 1383)، همچنین ارضای نیاز ایمنی، حرکت به سمت ارضای نیازهای بالاتر را امکان پذیر می سازد و فرد را به ظاهر شدن و کسب مهارت ها و تسلط بر می انگیزد؛ در حالی که با در معرض خطر قرار گرفتن امنیت، شخص به نیازهای سطج پایین باز می گردد (میلون، ترجمه موللی، 1385).

بنابراین تحقق احساس امنیت نیازمند شناخت عوامل است که می تواند بر آن تاثیر گذار باشد. حمایت اجتماعی از جمله عواملی است که می تواند بر احساس امنیت تاثیر گذار باشد (احمد پور و قاسمی، 1392). شواهدی نیز که از مطالعات مختلف بدست آمده است نشان دهنده آن است که حمایت اجتماعی می تواند نقش مهمی در ایجاد امنیت داشته باشد(ربانی و افشار کهن، 1383).

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت آشنایی دانش آموزان با آشیانه پرنده ها پاورپوینت ارتباط مصرف چاي و سرطان پاورپوینت تجزیه و تحلیل بهای تمام شده حجم فعالیت و سود Cost-Volume-Profit Analysis مبانی نظری برند ونام تجاری مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش هیجانی و خانواده