👈 فروشگاه فایل 👉

پرسشنامه عملکرد تحصیلی فام و تیلور (EPT)

ارتباط با ما

... دانلود ...

پرسشنامه عملکرد تحصیلی فام و تیلور (EPT)

پرسشنامه عملکرد تحصیلی فام و تیلور (EPT)

دارای 4 صفحه وبا فرمت word و قابل ویرایش می باشد

بخشی از محتوا ::

روایی: دارد

پایایی: دارد

تعداد سوالات : 48 سوال

نمره گذاری وتفسر: دارد

منبع : دارد

روش نمره گذاری

این پرسشنامه دارای 48 سوال بوده و هدف آن ارزیابی عملکرد تحصیلی از حوزه های مختلف (خودکارآمدی، تاثیرات هیجانی، برنامه ریزی، فقدان کنترل پیامد، انگیزش) می باشد. نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت 5 نقطه ای می باشد که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه شده است:

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت مباحثی در ترموديناميک توليد آهن پاورپوینت برنامه ریزی سود و اهرم های مالی مباني جامعه شناسي دوركم خاك رنگبر گزارش کارآموزی رشته حسابداری و رشته مدیریت در بانک صادرات