👈 فروشگاه فایل 👉

آرمان هاي حكومت از ديدگاه امام علي

ارتباط با ما

... دانلود ...

آرمان هاي حكومت از ديدگاه امام علي

تحقيق آرمان هاي حكومت از ديدگاه امام علي

 متشکل از 21 صفحه ، در قالب word  قابل ويرايش و اماده پرينت

بخشی از محتوا ::

آرمان هاي حكومت از ديدگاه امام علي(ع)

بهرام اخوان كاظمي

 مقدمه

 گفتار اول: آرمانها و اهداف عاليه حكومت از ديدگاه كل نگر

 گفتار دوم: آرمانها و اهداف عاليه حكومت از ديدگاه جزء نگر

 2ـ احيا و اقامه حق و دفع باطل

 3ـ تحقق عدالت

 4ـ تأمين امنيت

 5ـ تحقق وحدت امت در پرتو حكومتِ رهبري الهي

 6ـ تأمين رفاه عمومي

 7ـ نفي خشونت و خودكامگي

 8ـ حفظ كرامت انساني

 9ـ وصول به تعامل صحيح بين حكومت و مردم و كسب رضايت عامه

 شايسته سالاري

 فرجام سخن

________________________________________

مقدمه

دولت [1] و حكومت [2]، همواره يكي از اصلي ترين مباحث علوم سياسي بوده است، تا جايي كه

سياست به عنوان 'هنر حكومت كردن يا حكمراني' تعريف گشته است. يكي از سؤالات شايع در

اين حوزه، هدف يا وسيله بودن دولت و حكومت است. برخي ايده آليستها دولت را يك هدف

و واحدي فوق مردم و فرد مي دانستند و برخي ديگر از مكاتب و انديشه گران سياسي، دولت و

حكومت را وسيله اي براي عمل به برخي اهداف مورد نظر جامعه انساني به شمار مي آوردند و

ارزش ذاتي را مختص فرد دانسته و دولت را ابزاري مكانيكي و مصنوع دست بشر براي دستيابي

به اهداف خويش محسوب مي نمودند.

همچنين متفكران سياسي از منظرهاي مختلفي به آرمانها و اهداف دولت نگريسته اند. به

عقيده ارسطو، هدف راستين حكومت تحقق زندگي خوب است. 'جان لاك' معتقد بود هدف

حكومت 'خير عمومي' يا 'خير نوع بشر' است. 'آدام اسميت' بر اين نظر بود كه دولت سه

هدف بزرگ دارد؛ نخست: حفظ حكومت و مملكت از تجاوز خارجي يا خشونت بين المللي؛

دوم: حمايت از افراد در برابر بي عدالتي يا سركوب از سوي اعضاي ديگر جامعه ؛ سوم: ايجاد و

  130  

حفظ آثار خاص و نهادهاي عمومي كه هيچ فرد يا گروهي تمايل به ايجاد و حفظ آنها ندارند.

به گمان 'هولزندورف [3]' انديشه گر آلماني، دولت سه هدف دارد؛ نخست: توسعه قدرت

ملي؛ دوم: حفظ آزادي فرد؛ سوم: پيشبرد ترقي اجتماعي و رفاه عمومي.

'گارنر' ضمن رتبه بندي اهداف و آرمانهاي حكومت بر اين باور است كه هدف اصلي و

اوليه و بلاواسطه دولت، حفظ صلح و نظم و امنيت و عدالت در ميان افرادي است كه آن را به

وجود مي آورند؛ هدف دوم ـ كه فراتر از خواستهاي فردي است ـ توجه به تأمين رفاه عمومي در

راستاي پيشرفت و ترقي ملي است، اما هدف نهايي و آرمان عالي دولت، اعتلاي تمدن بشري

است. [4]

به عقيده 'ويلسون'، از مؤلفه هاي جديد براي دولت، اين اهداف را مي توان بر شمرد:

1ـ ترضيه اراده ها و پاسخگويي به خواسته ها؛

2ـ كسب ترقي اخلاقي؛

3ـ تحقق بيشترين سعادت براي بيشترين افراد؛

4ـ رشد شخصيت فرد؛

5ـ حفظ حقوق؛

6ـ متوازن كردن و نيز حمايت از منافع [5].

به عقيده 'پنوك' هدفهاي اصلي 'دولت نو' در مفهوم عام عبارتند از: تأمين امنيت؛ عدالت؛

آزادي و رفاه. اين هدفها و آرمانها توجيه كننده موجوديت دولت و نيز فراهم آورنده زمينه هاي

تكليف سياسي اند. [6]

مبحث مهم دولت و حكومت و همچنين آرمانها و مقاصد عاليه آن در منابع اسلامي، از جمله

نهج البلاغه، به وفور مورد اشاره است و امام علي(ع) با فطانت و درايت در اين مقوله چنان سخن

گفته اند كه از عاليترين و نابترين انديشه هاي سياسي قديم و جديد، گوي سبقت را ربوده اند.

از دو منظر مي توان به ديدگاههاي امام(ع) در آرمانهاي حكومت نگريست؛ منظر عام و

منظر خاص. در بخشهايي از نهج البلاغه همانند عهدنامه مالك اشتر، ايشان در بخشهايي، اهداف

عاليه حكومت را برشمرده اند و در منظرهاي خاص به صورت مباحثي فرعي، مقاصد و آرمانها

را تصريح كرده اند.

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت راهنماي مراقبت و كنترل بيماري آنفلوانزا بررسی کامل ساختارهاي مدني اسلام ،‌ضامن حفظ حقوق و آزادي بشر پاورپوینت روشهاي اندازه گيري و تعيين مقدار كروم شش ظرفيتي در نمونه هاي هوا تهاجم فرهنگی و راهکارهای مقابله با آن پاورپوينت مدیریت استراتژیک