👈 فروشگاه فایل 👉

تجسم اعمال يعني چه

ارتباط با ما

... دانلود ...

تجسم اعمال يعني چه

تحقيق تجسم اعمال يعني چه

 متشکل از 21 صفحه ، در قالب word  قابل ويرايش و اماده پرينت

بخشی از محتوا ::

 تجسم اعمال يعني چه؟ آيا شدني است؟

يكي از ويژگيهاي جهان    آخرت تجسم اعمال است. تجسم اعمال يعني اينكه هر يك ازالفاظ و سخنان و اعمال نيك و بد ما با اينكه در دنيا وابسته به ما بودند و در يك لحظه پديد آمدند و به ظاهر از بين رفتند به صورت وجودهاي مستقلي در صحنة قيامت ظاهر شوند.

به عبارتي، كردار ما، چه خوب و چه بد، صورتي دنيوي دارد كه ما آن را مي بينيم وچهرهاي اخروي، كه اكنون در آن عمل نهفته است.   در روز   رستاخيز، عمل پس ازتحولاتي كه در آن رخ ميدهد شكل دنيوي خود را از دست ميدهد و با چهرةرستاخيزي جلوه مي كند و باعث آرامش و راحتي صاحب خود يا آزار او مي شود. ايمان به تجسم اعمال از نظر تربيتي اثر    فوِق  العاده اي در انسان مي گذارد، به طوري كه او را به نيكيها و اعمال صالح علاقه مند و   از زشتيها بازمي دارد.  اما اولين مطلب در اين موضوع اين است كه صرف نظر از آيات و روايات و مدارك مهم اسلامي،   كه در اثبات تجسم اعمال وجود دارد، آيا اساساً چنين امري ممكن است و با موازين علمي منطبق است؟

براي روشن شدن پاسخ، به اختصار، چند مقدمه را مطرح مي كنيم:

1) اعمال ما اشكال مختلفي از نيروست. سخنان ما نيروي صوتي است كه ازنيروهاي مكانيكي زبان و لب پديد مي آيد و از نيروي    خاص  مغزي  مدد مي گيرد. حركات  و افعال و كارهاي ما نيز هر يك شكلهاي ديگري از نيروي مكانيكي يا آميخته اي ازنيروي مكانيكي و صوتي است.

2) سراسر جهان تركيبي از مادّة و نيروست و تبديل مادّه به نيرو از اصول مسلّم فيزيك است و اينكه مادّه و نيرو دو مظهر يك حقيقت اند. مادّه نيروي متراكم و فشرده است كه در شرايط معيني به نيرو تبديل مي شود.

3) با توجه به رابطة تنگاتنگ  مادّه و نيرو، هيچ مانعي بر سر راه تبديل نيرو به مادّه وجود ندارد و تبديل هر يك به ديگري كاملاً قابل درك و ممكن است.

4) بر طبق قانون بقاي مادّه و نيرو، اين  دو هيچ گاه از ميان نميروند و همواره در اين جهان باقي اند. نتيجه اينكه ماده و نيرو جلوه هايي از يك حقيقت اند و با توجه به اصل بقاي نيرو ومادّه، هرگز مانعي نخواهد داشت كه نيروهاي پخش شده در اين عالم بار ديگر به حالت  متراكم درآيند و حالت   جرمي و جسمي به خود بگيرند

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت نوجوانان و بلوغ تعاریف سخت افزار و سیستم عامل پاورپوینت تبخیر و تعرق پاورپوینت تفسیر قرآن راههاي كاهش طلاق